Čítanie z dňa:  20.04.2020
  Pastor Chris   

VYTVOR KONCEPT A KONAJ

Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu (Filipským 2:13).


Veľa ľudí má úžasné myšlienky, či už ide o zamestnanie, financie, podnikanie, cirkevnú službu alebo kariéru. Smutné na tom však je to, že nie veľa z nich je schopných naplniť alebo priniesť tie nápady do plodného konca. Áno zaiste majú rôzne inšpirujúce nápady o tom čo treba urobiť, no jednoducho to odkladajú. Zanedlho myšlienky znechutenia či zdanlivo „opodstatnených dôvodov“ prečo nekonať sa začnú vynárať, až do bodu kedy inšpirácie zoslabnú a sen zvädne.

Úspech prichádza z robenia vecí to znamená konať a nie len pozerať sa. Preto máme tak veľa ľudí s úžasnými nápadmi v podnikaní, politike a cirkevnej službe, ktorých nápady majú veľmi malú hodnotu. Nikdy sa nemajú k žiadnym činom. Keby si ich počul rečniť, ostal by si unesený nad všetkými vznešenými nápadmi, avšak chýba im hnacia sila i motivácia k samotnému činu.

Ak náhodou predchádzajúci verš opisuje teba, riešenie je jednoduché: potrebuješ rozjímanie na Slove. Božie Slovo je ten hnací agregát. „Sophia“ a „sunesis“ sú oboje grécke slová s označením odlišného druhu múdrosti (pamätaj si Božie Slovo predstavuje múdrosť Boha). Okrem dvoch už spomenutých musíš vkročiť do „phronesis“ (tieto sú tri druhy múdrosti v Novom Zákone).

„Sophia“ predstavuje teoritickú múdrosť a náhľad do reality; jedná sa o kolektívne pochopenie vecí. „Sunesis“ je kritická múdorsť to znamená mentálne alebo analytické poznatky. Ide o schopnosť pochopiť koncepty a vidieť medzi nimi vzťah. Zatiaľ čo „phronesis“ je praktická múdrosť; je to sila čo spôsobí, že urobíš a povieš tie správne veci ešte predtým ako rozmýšľaš.

Ak sa nachádzaš v situácii „tvorenia konceptu“ a „nekonáš“ začni s denným sústredením na rozjímanie zo Slova. Dobrý úvod nájdeš vo Filipským 2:13 niekoľko krát každý deň povedz nahlas „Boh je ten kto pracuje vo mne, aby som aj chcel aj činil na Jeho dobré potešenie. V skutočnosti je to On kto vo mne pracuje, posilňuje a nabíja ma, nielen aby som uvažoval a vedel čo urobiť, ale aj konkrétne konal.“ Precvičuj dostatočne dlho a tvoje sny sa začnú materializovať.

„Konajúci“ ľudia sú úspešní ľudia, pretože mnoho ľudí len pozerá ale nič nepodnikne! Keď však vidíš a konáš, oddelíš seba pre veľké veci. Cez Ducha sa pusti za svojim snom a dosiahni svoje ciele ešte tento rok.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za udelenie nadprirodzených nápadov a inovatívnych riešení pre môj osobný život, prácu i cirkevnú službu. Ostávam oddaný k tvojmu Slovu a preto naplno využívam zdedenú moc a energiu, ktorá vo mne mocne pracuje a doprevádza k činom, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 1:8 (študijná Biblia); Kolosenským 1:29

1.ročný Biblický plán: Lukáš 18:15 – 43 & 1.Samuelova 11 – 13

2.ročný Biblický plán: Rímskym 13:1 – 14 & Žalm 120 – 122