Čítanie z dňa:  20.05.2021
  Pastor Chris   

ÚČELNÝ ŽIVOT

I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku (Lukáš 12:15).


Existuje jeden známy príbeh, ktorý už celé roky koluje pričom ostáva relevantný aj v týchto časoch. Príbeh sa sústreďuje okolo jedného veľmi majetného muža, ktorí mal tisícky zamestnancov, ale jeden deň sa rozhodol spáchať samovraždu utopením sa vo vode.

Zhodou okolností na tom istom mieste pri vode bol aj istý mladý muž, ktorý dlhých dvadsať rokov poznal bohatého podnikateľa. V poslednej možnej chvíli sa rozbehol k dejisku činu! Pri ťahaní starého muža na breh riskoval vlastný život. Obidvaja boli veľmi vyčerpaný až lapali po dychu a tu starý muž vyriekol „Prečo si ma zachránil? Pridávaš len k frustrácii do môjho života.“

Úplne šokovaný mládenec povedal „Pane, prečo by ste chceli zomrieť? Vaša rodina je tá najlepšia v okolí. Ste veľmi známi vo svojej brandži a každý vás má rád.“ Starý muž mu na to odvrkol „V tom jen ten problém. Žil som pre každého. Tisíckam ľudí som dal zamestnanie. Dal som každému zarobiť. Urobil som ľudí šťastných. Len ja sám som nikdy nepoznal radosť. Nemá to cenu. Mal si ma nechať utopiť sa.“ Na to pritiahol mládenca blízko seba a povedal mu „Mladý muž, skús nebyť ako ja. Zlyhal som.“ Aké smutné.

Podobná situácia platí u mnohých ľudí aj dnes. Nedaj sa uniesť svetskými symbolmi úspechu. Zoberme si niekoho, kto bol celý svoj život vychovaný s dobrým charakterom. Avšak pre nadradené ambície slávy a bohatstva dá bokom svoju dobrú reputáciu i charakter a stane sa kriminálnikom. Domnieva sa, že ak nevystúpi do tej úrovni ako od neho očakáva spoločnosť toho času, tak sa z neho stáva nezdar. Človek však nie je tým čo vlastní!

Pamätaj si na slová Ježiš „ ... Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“ Tá najdôležitejšia vec v živote je objaviť svoj účel a naplniť ho. Začína to keď svoj život žiješ pre Ježiša, robíš dopad s evanjeliom; o tom je účelný život.
VYZNANIE


Mám úspešný život, taký čo teší Boha. Som plodný a produktívny, ostávam zanietený pre Božie Kráľovstva a jeho panovanie na zemi a v srdciach ľudí. Prinášam dielo a výsledky čo velebia Boha. Mocou Ducha Svätého dokážem všetko čo Pán predurčil pre mňa k dosiahnutiu. Mám všetko potrebné pre naplnenie môjho určenia v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 62:10; Lukáš 16:15; 1.Timoteovi 6:6-7; 2.Korintský 5:15

1.ročný Biblický plán: Ján 9:1-41 a 2.Kráľ 4 – 5

2.ročný Biblický plán: Marek 11:27-33 a 4.Mojžišova 23