Čítanie z dňa:  20.07.2017
  Pastor Chris   

POZERAJ SA Z VYŠŠEJ SFÉRY

keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné (2. Korintským 4:18).


Predchádzajúci verš z nášho úvodného čítania hovorí „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia je iba na moment ...“ (2. Korintským 4:17 ang KJV). Inými slovami, tá bolesť čí nepríjemná situácia mohli trvať päť alebo desať rokov, ale ony sú vystavené pre zmenu. Ďaleko viac to preváži večnú slávu, ktorá ťa čaká. Ako? Odpoveď sa nachádza v otváracom verši: „keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“

Prestaň pozerať na svoj aktuálny fyzický stav, výšku zostatku na bankovom účte alebo to čo ľudia hovoria o tebe. Pozri sa na neviditeľné! Keď dokážeš vidieť neviditeľné potom bude zlým zážitkom koniec. Pozri sa ako robí Boh v tvojom živote dobré veci. Pozeraj sám na seba aký si prospešný, zdravý, plný života a sily. Uzri ako kráčaš vo víťazstve. Dívaj sa na seba ako kráčas v Božej sláve.

Pripomína to príbeh Abraháma v knihe Genezis 17:4 – 5. Boh zmenil pôvodné Abrahámove meno Abrám a to ešte v čase keď nemal žiadnych fyzických potomkov. Abrahám znamená „otec mnohých“ zatiaľ čo Abrám znamená „nádejný otec.“ Dokonca keď bol Abrám ešte bezdetný, Boh ho pomenoval otcom mnohých. Hospodin chcel tým naučiť Abraháma pozerať sa na neviditeľné.

Apoštol Pavol nám v Rímskym 4:17 vysvetľuje ako Abrahám uveril čo Boh o ňom povedal: „(ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov!) - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo.“ Abrahám zdvihol svoj zrak preč od všetkého čo mu diktovali jeho fyzické zmysli a očami ducha sa pozrel na to neviditeľné. Sám seba začal vnímať ako otca mnohých, presne tak ako mu to povedal Boh.

Koho z teba Boh urobil? Vo svojom živote potrebuješ smelo prehlásiť kto skutočne si. Niekto si môže povedať „Ó Bože ja som taký nepodarok; všetko zbabrem. Mám plné zuby môjho života.“ Zmeň svoje videnie. Začni sa pozerať z inej perspektívy. Viď neviditeľné. Medituj a prehlás veci aké Boh o tebe už povedal.

Keď vyslovíš to čo Boh o tebe povedal, tvoja duša bude nasmerovaná konať v tom ohľade. Potrebuješ preprogramovať svoj život s Božím Slovom. Nech je to už akákoľvek vec čo Boh povedal na tvoju adresu, akceptuj to; uver tomu a pravidelne to vyslov pre seba (Židom 13:5 – 6).
Modlitba


Hľadím mimo od všetkých rušivých situácií a upieram môj zrak na Ježiša, autora a zakončovateľa mojej viery. Vidím víťazstvo, zdravie, prosperitu a triumf teraz a navždy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 5:7; Židom 12:2; Rímskym 8:28

1.ročný Biblický plán: Skutky 26:19 – 32; Žalm 19 – 20

2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:49 – 62; Józue 16 – 17