Čítanie z dňa:  20.09.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

‘‘Odvráť“ pohľad k Ježišovi!

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery (Židom 12:2).


V tvojom kresťanskom živote je dôležité, aby si „odvrátil“ pohľad od každého rozptýlenia k Pánovi. Páči sa mi rozšírený anglický preklad; hovorí: ‘‘Odvracajúc sa (od všetkého, čo chce rozptyľovať) k Ježišovi...“ To, čo tu Boh hovorí, je jednoduché: ’’Odvráť sa od všetkého iného a upriam svoj pohľad na Ježiša. Nerozptyľuj sa.“

Spomeň si na Petrov príbeh na mori s Pánom; ak by bol držal svoj pohľad na Pánovi, nebol by býval premožený vzdúvajúcimi sa vlnami a búrkou. Bol rozptýlený a potom začal klesať. Toto isté sa mnohým deje dnes; keď dovolia, aby boli premožení „veľkosťou“ ich problémov namiesto toho, aby boli zameraní na Božie Slovo. Urob Božie Slovo svojou oporou; ži v Slove! Uč sa od Ježiša; On žil Slovo, hoci On je Slovo! Bol sústredený a Jeho pozornosť nebola nikdy odvrátená od Slova.

Hľadel na výsledok svojej viery; kvôli radosti, ktorá bola pred Ním, pretrpel kríž, pohŕdajúc hanbou. Nestaral sa o to, čo si o Ňom myslia ľudia; Jeho zameranie bolo sústredené na to, aby vykonal Otcovu vôľu. Taký istý by si mal byť aj ty.

Môžu ti nadávať kvôli tvojej oddanosti a horlivosti voči Pánovi, ale nech ťa to neovplyvní. Ak ťa to má ovplyvniť, tak taký spôsobom, že budeš povzbudený milovať Ho viac; nech je to pre teba výzva k tomu, aby si Mu slúžil dokonca ešte horlivejšie. Nebuď pohnutý ťažkými časmi a búrlivými okolnosťami. Vytrvaj, pokračuj neochvejne so svojím zameraním na Ježiša.

1.Timoteovi 6:12 hovorí: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.“ Zostávaj v Slove a neodvracaj sa od neho a Pán ťa bude udržiavať v pokoji a prosperite: „Toho, koho myseľ sa opiera o Teba, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa” (Izaiáš 26:3).
Vyznanie


Pán ma zachováva v dokonalom pokoji, pretože zostávam v Slove a žijem ním! Moje oči sú stále upriamené na Ježiša, Vojvodcu môjho spasenia a Pastiera mojej duše! Zostávam v pokoji bez ohľadu na skúšky, zápasy a prenasledovanie, ktorému môžem čeliť, pretože Boh ma urobil víťazom. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Matúš 6:26; Jeremiáš 17:7; Galatským 3:6

1-ročný plán: Galatským 4:21-5:1-15; Joel

2-ročný plán: Lukáš 23:44-56; 2.Samuelova 13-14