Čítanie z dňa:  20.10.2020
  Pastor Chris   

JEŽIŠ AKO VÝSLOVNÝ OBRAZ BOHA

Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? (Ján 14:8 – 9).


Biblia sa zmieňuje ako v Ježišovi v telesnej forme prebýva plnosť Božstva (Kolosenským 2:9). Potom to znamená, že, každý kto chce vedieť ako vyzerá Boh by sa mal pozrieť na Ježiša. Niet divu keď Ježiš povedal Filipovi „ ... Kto mňa videl, videl Otca.“ Ježiš je výslovný obraz Otcovej osobnosti.

Niektorí veria tomu, že v nebi sa nachádzajú tri tróny: jeden pre Otca, Jeden pre Syna Ježiša a potom ďalší pre Ducha Svätého, to však nie je pravda. Otec radostne ustanovil Ježiša ako dediča všetkého vrátane svojho trónu.

Preto sa v nebi nachádza len jeden trón a Ježiš je ten jeden kto na tom tróne sedí. Kde je potom Otec? Biblia uvádza ako potešilo Otca, aby v Ňom (Ježišovi) prebývala všetka plnosť (Kolosenským 1:19). Neskôr Kolosenským 2:9 nám dáva poznať ako v Ňom (Ježišovi) prebýva plnosť Božstva telesne. Ak si videl Ježiša, videl si Otca.

Nečudujme sa keď v Jánovi 10:30 povedal „Ja a môj Otec sme jedno,“ Židia zodvihli kamene a chceli Ho zabiť. Prečo? Povedali, že sa urobil seberovným s Bohom: „ ... pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom“ (Ján 10:33).

Židia porozumeli na čo Ježiš narážal keď povedal „Ja a môj Otec sme jedno.“ Jeho slová však považovali za rúhavé, pretože nevedeli kto bol. Ježiš je perfektný obraz a ikona Božstva. On je vyjadrením Božej slávy a skrz dedičstvo nadobudol viac excelentné meno v celom nebi a po celej zemi. Filipským 2:9 – 11 prehlasuje „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“ On je Kráľ kráľov a Pán pánov. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Pán Ježiš, pripisujem ti všetku slávu, česť a majestátnosť. Ty si radosť neba a žiarivá hviezda rána. Ty si krása božstva a dokonalé vyjadrenie Otcovej osoby. Uctievam a zbožňujem ťa vzácny Spasiteľ, lebo nik nie je ako ty! Nech tvoje kráľovstvo panuje na zemi a naveky je zriadené v srdciach všetkých ľudí. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 1:1 – 3; Kolosenským 2:9

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 2:1 – 15 & Jeremiáš 7 – 8

2.ročný Biblický plán: Židom 10:1 – 18 & Ezechiel 18 – 19