Čítanie z dňa:  21.01.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

BOŽSKÝ PRÍSTUP

... A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? (Ester 4:14).


Na tomto svete sa nájdu ľudia, ktorých tu umiestnil Boh, za účelom otvorenia dverí pre niekoho iného; mám na mysli prístup k bohatstvu, moci, zdrojom a podobne. Hospodin stanovil, aby niekto poslúžil práve tebe. Na to miesto by si sa nebol nikdy dostal, ak by nebolo toho dotyčného človeka. Keď Boh pracuje s ľuďmi a chce ich požehnať, urobí tak vyslaním iných ľudí.

Ako príklad si zoberme verš z 1.Kráľ 17:9, kde Boh povedal Eliášovi „Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila.” V tom čase zúril hladomor. Ak sa mal Eliáš dopracovať k nejakému pokrmu, muselo to byť práve cez túto ženu. Eliáš si mohol vybrať isť niekam inam, avšak v tej chvíli by nekráčal v dokonalej vôli Boha. Musela to byť vdova o ktorej sa zmieňuje Písmo.

Eliáš bol pre tú ženu krok k vyššiemu stupňu. Vdova bola zotročená chudobou a ak sa mala z toho stavu raz dostať, muselo to byť v spojení s Eliášom. Cez Eliáša bolo o ňu postarené a dostala sa z chudoby do prosperity (prečítaj si celý príbeh v 1.Kráľ 17). To ešte nie je všekto. Keď jej syn ochorel a zomrel, prijala svoj zázrak; mladý chlapec prišiel naspäť k životu vďaka prorokovi Eliášovi.

V prípade Izraelitov platí to isté. Pokiaľ Mojžiš neodpovedal na Božie volanie a nevyviedol ich zo zajatia, ostali v Egypte ako sluhovia. Mojžiš poslúžil pre Izraelitov ako ich vlastná brána. Samotný Ježiš bol našou vstupnou bránou do Otcovej prítomnosti a On to dobre vedel keď povedal „ ... Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14:6).

Rozoznaj tých ľudí, ktorým máš v nejakom zmylsle udeliť prístup a buď promptný vykonať to čo Hospodin vložil do tvojho srdca pre ich benefit či výhodu. Taktiež rozoznaj ľudí, ktorých Pán umiestnil na tvoj chodník, aby otvorili dvere pre teba či už do služby, zamestnania, kariéry, politiky a podobne. Jedná sa o princíp Božieho kráľovstva a ty ho potrebuješ pochopiť.
VYZNANIE


Som odpoveď k náreku mnohých ľudí a mám riešenie pre môj svet. Oči môjho porozumenia sú zaplavená svetlom na rozoznanie a udelenie prístupu pre ľudí, ktorých Pán umiestnil na moju cestu. Som duchovne ako aj finančne schopný naplniť tento účel. Takisto si všímam a plne využívam benefit ľudí, ktorých Boh umocnil na otvorenie mojich dverí do ďaľšieho a vyššieho stupňa v mojej práci, službe a podobne, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ozeáš 12:13; 1.Mojžišova 12:2; Židom 13:16

1.ročný Biblický plán: Matúš 14:13 – 36 & 1.Mojžišova 49 – 50

2.ročný Biblický plán: Skutky 10:44 – 11:1 – 3 & Jób 13 – 14