Čítanie z dňa:  21.02.2012
  Pastor Anita   

Odmietni zlú predstavu!

„ Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš! Všetko je možné veriacemu! (Marek 9:23).


Biblia nám hovorí o istom mužovi menom Jairus, ktorého dcéra bola chorá a zomierala. Ktosi tomuto človekovi v jeho stave strachu a starostí povedal, aby získal Majstrovu pozornosť a on tak urobil: „A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: modlím sa žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a mohla žiť. A Ježiš odišiel s ním. A išiel za ním veliký zástup, a tlačili ho zo všetkých strán.“(Marek 5:22-24 angl. preklad).

Ako kráčali po ceste, doniesla sa k nim správa o tom, že mladé dievča je už mŕtve a netreba viac obťažovať Pána. Avšak Biblia hovorí: „Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!“ (Marek 5:36). Aké potešujúce! Pán chcel od Jaira, aby zastavil strach a odmietol zlú predstavu. A dnes ti Pán hovorí to isté.

Možno premýšľaš nad tým, čo urobiť v istej situácii, ktorá vyzerá, že vzdoruje každému riešeniu; odmietni sa báť; len ver! Odmietni a nedopusť, aby ťa premohol rozsah a obludnosť výzvy, ktorá pred tebou stojí. Namiesto toho uver v schopnosť a moc Ducha, že ťa cez to všetko víťazne prevedie. Veriť znamená byť v štádiu očakávania, keď si predstavuješ vo svojom duchu pozitívny výsledok každej situácie! Keď sa k tebe dostanú nepríjemné a odradzujúce správy, nezúfaj; nevzdávaj sa; len ver! To znamená zastaviť strach a odmietnuť pochybnosť; predstaviť si jedine dobrý koniec.

Keď život vyzerá pesimisticky a veci sa zdajú nemožné a náročné a všetko vyzerá, akoby sa rúcalo, práve vtedy drž svoju hlavu hore a prehlás: „Som víťaz v Kristovi Ježišovi!“ Odmietni to, aby bolo tvoje srdce zaťažené nevierou, strachom alebo pochybnosťami a radšej pokračuj v prehlasovaní vo viere, že si viac ako víťaz.
Modlitba


Milostivý Otče, ďakujem Ti za nádej, ktorú si mi dal v Tvojom Slove. Dnes sa radujem a ostávam smelý v Tvojom Slove, ktoré ma uisťuje o tom, že som viac ako premožiteľ a víťaz navždy! Ďakujem za všetku radosť, ktorú si mi zdarma daroval a pokoj vo viere, aby som prekypoval nádejou cez moc Ducha Svätého v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium:

Židom 11:6