Čítanie z dňa:  21.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

UDRŽIAVANÝ SLOVOM

On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích (Matúš 4:4).


Z úplne všetkého čo Boh na zemi stvoril, jedine človek bol spravený za duchovnú bytosť. Všetky zvieratá a rastliny prišli do existencie keď Boh vydal Slovo; avšak pri človeku nachádzame dve príznačné udalosti. Po prvé Genezis 1:26 hovorí Boh stvoril človeka na Jeho obraz a Jeho podobu. Potom sa Genezis 2:7 zmieňuje ako Boh sformoval človeka z prachu zeme; teda už toho stvoreného (duchovného) človeka. Tieto dve zdôraznené vyjadrenia (stvoril a sformoval) sa odlišujú, keďže oboje vyjadrujú Boží účeľ, plán a víziu pre človeka.

Pôvodný „stvorený“ človek znamenal ľudského ducha a náslende jeho telo bolo sformované z prachu zeme. Neskôr Biblia hovorí „a vdýchol mu do nozdier dych života.“ Boh predstavil duchovného človeka stvoreného do fyzického tela, ktorého sformoval a človek sa tak stal živou dušou (Genezis 2:7). To robí človeka odlišného od všetkých ostatných zvierat.

Ty si prevažne duchovná bytosť; nie si fyzické telo; a skutočné jedlo pre ľudského ducha je Božie Slovo. Bol si narodený kŕmiť sa na Božom Slove. Rozvoj tvojho ducha (ten reálny ty) nastáva cez Slovo. Z rovnakého dôvodu Ježiš povedal „ … Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím“ (Lukáš 4:4).

Odkedy si potomok Slova, tvoja výživa prebieha cez Slovo. 1.Peter 1:23 uvádza „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ Všetko v živote je podporované od svojho zdroja a tvojim zdrojom alebo pôvodom je Slovo.

Preto k tomu aby si mohol excelovať, udržať sa v živote smerujúcom hore a dopredu, musíš sa celý oddať voči Slovu. Život aký máme v Kristovi je o jednej veľkej sláve a prosperite avšak ten život sa žije v Slove a podľa neho.
MODLITBA


Vzácny Otec, Tvoje živé Slovo je moje potešenie; som vyživovaný a budovaný pritom ako dnes meditujem na Slove. Môj život je okrášlený a môj duch opevnený aby sa zmocnil Tvojej dokonalej vôle a kráčaľ podľa nej, dnes a navždy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 4:4; 1.Peter 2:2

1.ročný Biblický plán: Lukáš 4:1 – 13; Deuteronomium 18 – 21

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:24 – 32; Žalm 89