Čítanie z dňa:  21.03.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ON ZDOKONAĽUJE TVOJ ŽIVOT

Hospodin rozhodne v môj prospech … (Žalm 138:8).


Horný verš by mal poskytnúť absolútnu dôveru čo sa života týka, lebo poukazuje na to ako je zabezpečená tvoja budúcnosť. Uvažuj na moment o tom ako samotný Pán je ten kto zdokonaľuje všetko ohľadne teba! Znamená to, že sa nemáš čoho obávať. Bolo mi veľkým potešením keď som ešte ako mládenec veľa rokov dozadu urobil tento objav. Dospel som k uvedomeniu ako je moja budúcnosť v bezpečí. On, ktorý vlastní zajtrajšok zdokonaľuje môj život a všetko čo sa ma dotýka. Aleluja! Nech sa toto stane tvoje denné vyznanie.

Skutky 14:17 (ang AMPC) prehlasuje ako z neba Pán posiela dážď a úrodné obdobie; s pokrmom sýti a uspokojuje naše srdcia. Nech je naveky požehnané Jeho meno! Dôveruj Pánovi so svojim životom. Nehovor „Neviem čo prinesie zajtrajšok; život je plný vzostupov a pádov.“ Nerozprávaj takým spôsobom! Tvoj zajtrajšok je vysporiadaný.

Pán v knihe proroka Jeremiáša 29:11 povedal „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Pre teba je nachystaný očakávaný koniec (budúcnosť); scenár je už napísaný: ty budeš naveky víťaz! Už si zvíťazil, pretože všetko v živote bolo naprogramované pre tvoju výhodu (Rímskym 8:28).

Nazri do Izaiáš 54:17 a uvidíš ako je Pán presvedčený o tvojej nepremožiteľnosti a fakte, že sa nemáš čoho obávať. Hovorí tam „ ... Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš ...“

Tvoj život je na slávu Boha. Nič na tomto svete ťa nedokáže poraziť alebo premohnúť. Odkedy si zvíťazil v Kristovi, nie je nič s čím sa máš namáhať alebo premáhať; odmietni uvažovať inak. Nedovoľ okolnostiam obrať ťa o radosť, naplnenie i pokoj.

Pokoj je výsledkom dôvery a dôvera je produkt poznania. Urob všetko preto, aby si ty sám osobne cez štúdium a meditovaním na Slove poznal Pána a tak získal ešte hlbší a dôvernejší vzťah s Ním. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, môj duch je v tvojej prítomnosti občerstvený a tvoja radosť napĺňa moju dušu s poznaním ako zdokonaluješ všetko čo sa ma dotýka. Chodník spravodlivých po ktorom kráčam, žiari jasnejšie a jasnejšie až k dokonalému dňu. Vďaka tebe je môj život príjemný a moja budúcnosť ostáva jasná. Ďakujem za sprevádzanie ma na ceste úspechu, víťazstva ako aj naplnenie ma tvojou slávou, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 17:6; Kolosenským 1:9 – 10; Príslovia 4:18

1.ročný Biblický plán: Lukáš 4:1 – 13 & 4.Mojžišova 18 – 21

2.ročný Biblický plán: Rímskym 1:24 – 32 & Žalm 89