Čítanie z dňa:  21.05.2016
  Pastor Chris   

Božie Slovo – semeno božského života

„...znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky“ (1. Petra 1:23).


Biblia prehlasuje, že Ježiš Kristus sa narodil z panny. To je dôležité, pretože život človeka pochádza z muža a nie zo ženy. Hoci telo človeka pochádza od ženy. Takže je to niečo mimoriadne, že je Ježiš narodený z panny. Odkiaľ prišiel Jeho život? Prišiel zo Slova.

Anjel priniesol panne Márii slová od Boha (Lukáš 1:35). Mária uverila a prijala Slovo (semeno Božie), Duch Svätý na ňu prišiel a počala dieťa bez pôsobenia semena človeka. Slovo, ktoré Boh k nej prehovoril, utvorilo v nej semeno. Božie Slovo je Božie semeno (Lukáš 8:11); to jest semeno božského života, rovnako ako život pomarančového stromu je v tom malom pomarančovom semene.

Keď prijmeš Božie Slovo, prijmeš život čohokoľvek, o čom hovorí; čokoľvek, čo počuješ od Boha, je semeno, ktoré produkuje v tebe, alebo pre teba, čokoľvek hovorí. Napríklad keď kážeme alebo učíme božské uzdravenie, poslucháč prijme semeno uzdravenia a to vyprodukuje uzdravenie a zdravie. Tak isto, keď učíme Božie Slovo na tému financií; to produkuje semeno finančných požehnaní a zázrakov! Toto je moc Božieho Slova!

Kresťanstvo nie je náboženstvo! Ježiš Kristus bol Slovom Božím, ktoré sa stalo telom (Ján 1:14). My sme sa tiež narodili z rovnakého semena (Slova). Toto je to, čo čítame v našom úvodnom verši. Máš rovnaký život ako Boh sám, pretože si narodený zo Slova – Božieho nezničiteľného semena (1. Petra 1:23).

Nie si narodený z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha (Ján 1:13). Toto je to, čo tvorí tvoj božský pôvod. 1.Ján 4:4 hovorí: „Vy ste z Boha, dieťatká...“, čo znamená, že pochádzaš z Boha; si spoluúčastníkom božskej prirodzenosti (2. Petra 1:4).
Vyznanie


Som narodený zo Slova a Ducha Pánovho a pretože pochádzam z Boha, som nedobytný voči čomukoľvek, čo zraňuje alebo zväzuje. Premáham diabla a jeho zástupy temnosti, pretože ten Väčší prebýva vo mne! Mám Božiu prirodzenosť; som viac ako víťaz; som spoluúčastník Božieho druhu a žijem víťazne každý deň skrze Krista Ježiša.


Rozšírené štúdium: Lukáš 1:35, Ján 1:14

1-ročný plán: Ján 10:1-21; 2.Kráľov 6-7

2-ročný plán: 1.Korintským 11:12-19; Príslovia 17