Čítanie z dňa:  21.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MALÝ OBLAK NIEČO ZNAMENÁ

Pri siedmom raze sa ozval: Hľa, malý obláčik ako ľudská dlaň vystupuje od mora. Vtedy mu prikázal: Choď povedať Achábovi: Priahaj a ponáhľaj sa dolu, aby ťa dážď nezadržal (1.Kráľ 18:44).


Ľudia sú často príliš ustarostení a premohnutí svojimi problémami či životnými okolnosťami až si nevšimnú Božie požehnanie okolo seba. Tá odpoveď či zázrak, ktorý potrebujú sa už môže nachádzať v malých znameniach prípadne detailoch naokolo, ktoré ale dostatočne nerozlíšia aby ich zbadali.

Z nášho úvodného verša si všimni niečo netypické o prorokovi Elijášovi: po období tri a pol roka trvajúceho sucha sa začal modliť k Bohu za otvorenie neba a príchod dážďa. Ako sa modlil, počas modlitby vyslal svojho služobníka niekoľkokrát skontrolovať či už začalo pršať. Mládenec sa zakaždým vracal s negatívnou správou hovoriac „Nie, majstre, vonku nie je náznak dažďa.“

Pri siedmom raze sa však vrátil späť so slovami „Neviem, či sa to počíta za niečo, ale na oblohe vidím „maličký oblak“, veľkosťou asi ako ľudská dlaň.“ V tej chvíli Eliáš skončil na nohy a povedal „Áno, to je ono!“ a okamžite poslal správu kráľovi Achábovi: „Rýchlo, sadaj do koča a tiahni smerom na mesto predtým ako ťa zastaví dážď!“

Mládenec ohlásil Eliášovi ako zazrel malý oblak a to bolo celé čo Eliáš potreboval; vedel, že urobil pokrok a spozoroval rozdiel v dianí aktuálnych udalosti toho času. Dokážeš dnes ty vnímať niečo iné vo svojom živote? Podobne ako Eliáš, zvoľ si vidieť „znamenie“ zmeny ako náznak toho, že už máš víťazstvo.

Nevyčkávaj; ihneď potvrď a pokračuj s potvrdením svojho víťazstva v Kristovi. Aj naďalej prehlasuj svoje víťazstvo, maj istotu toho ako Božie Slovo a Jeho život v tebe ťa ucelilo a prinieslo dokonalosť do tvojho fyzického tela, tvojho života a okolností.

Rozoznaj v sebe i vôkol seba Božiu prácu a vzdaj Mu slávu. Odmietni dovoliť svojej mysli upchať sa starosťami. Keď ju ubránniš, budeš počuť Boží hlas a rozlišoval Jeho prítomnosť, nádheru a znamenia. Podobne ako Eliáš, viď, že si spravil a stále robíš posun dopredu a robíš dopad cez rafinované znamenia vo svojom každodennom živote.
MODLITBA


Drahý Otec, moje duchovné oči sú otvorené rozoznať tvoje obdivuhodné činy, vidieť tvoju slávu, plesať v tvojej nádhere, postrehnúť tvoju prítomnosť ako aj viditeľné a neviditeľné znamenia aké preukazuješ hoci aj pri tých najmenších detailoch na moju pozornosť. S týmto vedomím, kráčam vo víťazstve a triumfujem v každej situácii i okolnosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Zachariáš 4:10; Ján 6:9 – 11

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 6 & Žalm 119:1 – 112

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:9 – 18 & Jeremiáš 6