Čítanie z dňa:  21.08.2021
  Pastor Chris   

SLOVO FORMUJE TVOJHO DUCHA

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle ... (Rímskym 12:2).


Božie Slovo robí v tvojom živote niečo veľmi významné a síce transformuje tvojho ducha. Božie Slovo ťa dokáže dostať do stavu, kedy uvažuješ ako Hospodin. Preto je nám pripomenuté obnoviť si naše mysle rozjímaním na Slove.

Keď sa Slovo dostane cez meditáciu do tvojho ducha, budeš naprogramovaný žiť podľa neho. Okolnosti, svet okolo teba a ostatné hlasy sa budú pokúšať vybočiť ťa zo Slova, ale ak tvoj duch ostane premenený podľa Slova tak neuspejú.

Ak si napríklad bojazlivý, alebo plachý, rozjímaj na Slove. 2.Timoteovi 1:7 je napísané „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a zdravého rozumu.“ Pokračuj s potvrdením „Mám zdravú myseľ; som smelý, odvážny a plný sily.“ Nebude to dlho a Slovo začne kontrolovať tvojho ducha, dá mu smelosť, odvahu a dokonalosť; staneš sa odvážny vo viere. Slovo si podriadilo môjho ducha, aby som uvažoval spôsobom Kráľovstva, bol smelý a veľmi odvážny a nič to nedokáže zmeniť.

Slovo predstavuje základ pre veľký život. Keď sa Slovo nachádza v tebe, urobí ťa impregnovaným voči životnými krízam; budeš uvažovať, vidieť a konať iba z pozície výhod a víťazstva. Potom všetko čo robíš s takouto mentalitou začne prosperovať; budeš kráčať v dokonalosti a milosti. Nezáleží na výzvach akým čelíš ani to kto pracuje proti tebe; ty nie si vyrušený pretože Slovo si podmanilo tvojho ducha, aby si vedel že nič a nikto nedokáže proti tebe úspešne stáť.

Dostaň do seba Slovo. Kolosenským 3:16 hovorí aby si nechal Božie Slovo bohato prebývať v sebe. Zober osobné štúdium Slova a časy rozjímania nad ním viac seriózne. Tým spôsobom sa Slovo premieša s tvojim duchom, bude v tebe mocne rásť a rovnako aj nad každou situáciou s ktorou pojednávaš až nakoniec zvíťazí. Potom zistíš, že si každý deň plný radosti, prekypuješ zdravím a silou. Chváľme Boha!
VYZNANIE


Božie Slovo premenilo moju myseľ a naprogramovalo môjho ducha pre veľké veci, úspech a prvotriednosť. Som smelý, odvážny a statočný vo viere. Rozmýšľam myšlienky Kráľovstva a pozerám jedine z perspektívy Slova. Moja myseľ má kultúru Slova a podľa toho je vychovaný aj môj duch. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Rímskym 12:2 (študijný preklad); Józua 1:8; Kolosenským 3:16

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 6 a Žalmy 119:1-112

2.ročný Biblický plán: Lukáš 18:1-8 a 1.Samuelova 7 – 8