Čítanie z dňa:  21.10.2015
  Pastor Chris   

Nové srdce

„A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich“ (Ezechiel 36:26-27).


Ak si znovu narodený, tak Božie Slovo v našom úvodnom verši povedané cez proroka Ezechiela je pre teba mimoriadnym požehnaním. Boh ti dal mäkké a poddajné srdce; srdce, ktoré sa ľahko poddáva Slovu a je ním ľahko ovlyvňované. Máš mäkké srdce voči Bohu; poslušné srdce. Niet divu, že ťa nazýva poslušným dieťaťom (1. Petra 1:14). Máš srdce, ktoré miluje počúvať o Bohu a čítať o Ňom.

Ľudia s „kamennými srdcami“ sa neradi počúvajú alebo čítajú o Bohu; nie sú ovplyvňovaní duchovnými vecami. Ale s tebou to takto nie je; tak ako Dávid si vždy nadšený z každej príležitosti mať spoločenstvo s Pánom; si potešovaný žitím v Jeho prítomnosti. Je pre teba ľahké sa modliť; je pre teba ľahké uctievať Pána, pretože máš nové srdce; srdce, ktoré neustále hľadá Boha. To prináša do mysle slová žalmistu: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!“ (Žalm 42:1).

Pre Pána je jednoduché viesť a usmerňovať ťa po chodníkoch spravodlivosti, keď Ho tvoje srdce nasleduje. Bude spôsobovať, že budeš robiť správne veci, robiť správne rozhodnutia, budeš na správnych miestach v správny čas, pre správny cieľ a správnym spôsobom. Halleluja!

Ak toto čítaš a nie si znovuzrodený, toto je tvoj moment; toto je tvoja príležitosť. Boh dnes hovorí k tebe! Chce zmeniť tvoj život a dať ti nové srdce! Nemôžeš to urobiť sám. Jedine On ti môže dať toto nové srdce s mocou nad hriechom; mocou žiť pre Neho a páčiť sa Mu. Prejdi na stránku „Modlitba spasenia“ na našej web stránke a urob práve teraz život premieňajúce vyznanie.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš nové srdce; srdce, ktoré hľadá spravodlivosť a ktoré Ťa vášnivo miluje. Budem Ti navždy slúžiť a ctiť si Ťa s pevným duchom a úprimnou oddanosťou, dôverujúc Ti vo vedení a usmerňovaní v Tvojej dokonalej vôli v každý čas, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:18; Rímskym 12:2

1-ročný plán: 1.Timoteovi 3; Izaiáš 54-56

2-ročný plán: Ján 6:61-71; 2.Kráľov 7-8