Čítanie z dňa:  21.10.2016
  Pastor Chris   

Daj úctu tomu, komu je to povinné

Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku - to je prvé prikázanie so zasľúbením - aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi (Efezským 6:1-3).


Úcta znamená v prvom rade preukazovať rešpekt voči niekomu. Znamená to dať mu uznanie; obdiv. Tiež to znamená dať prednosť. Náš úvodný verš napomína deti, aby si ctili svojich rodičov. Keď si ctíš svojich rodičov, tak Boh hovorí, že budeš mať dlhý a šťastný život. To znamená, že Boh ťa bude špeciálne ochraňovať na zemi a uvidíš to, že budeš mať prosperujúci a slávny život.

Je mnoho ľudí, ktorí hľadajú prácu a žiadnu nedostávajú, ani nemajú správne nápady na to, aby začali svoj vlastný biznis; nedarí sa im veľmi. Je to možno preto, že si nectia svojich rodičov alebo tých, ktorých Boh ustanovil nad nimi.

Si zaviazaný svojím rodičom a tým, ktorí sa o teba v živote starali a vychovávali ťa. Si im dlžný a to je dlh, ktorý máš splatiť. 1.Timoteovi 5:4 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „Ale ak má vdova deti alebo vnukov, tak sa postaraj o to, aby títo v prvom rade pochopili, že je to ich náboženskou povinnosťou, aby splácali ich prirodzené záväzky voči tým, s ktorými sú v dome a aby sa starali o svojich rodičov alebo starých rodičov za všetko to, ako sa títo starali o nich a preto, aby prispievali na ich živobytie, lebo to je vítané v Božích očiach.“ Spôsob, ako splatiť tento dlh je tým, že si ich ctíš a vraciaš im to späť.

Avšak v tejto pravde je zahrnuté ešte viac. Keď nám Boh v Novom Zákone povedal, aby sme si ctili svojich rodičov, nehovoril len o našich fyzických rodičoch, ale tiež o duchovných rodičoch. Tvoj duchovný otec alebo matka je ten, kto ťa priviedol k viere. Biblia hovorí: „Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi.“ (1.Korintským 4:15).

Existujú ľudia, ktorí začínajú dobre v cirkvi a neskôr sa stanú v Božom dome neposlušnými. Chodia do cirkvi kedy sa im zachce a hovoria proti vedúcim najpohŕdavejším spôsobom. Takíto ľudia nedávajú úctu tým, ktorým úcta patrí. Cti si tých, ktorí majú nad tebou vládu a autoritu. Toto má v Božom kráľovstve najvyššiu dôležitosť, pretože tvoj úspech a to, ako sa ti darí, s tým súvisí. „Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok“ (Židom 13:17).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za zo, že ma učíš, aby som si vážil, ctil a preukazoval rešpekt voči tým, ktorých si ustanovil nado mnou, aby sa o mňa starali a viedli ma po ceste pravdy a spravodlivosti. Ďakujem Ti za Tvoje požehnania v mojom živote; postupujem zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Marek 12:14-17; 1.Timoteovi 5:4; 1.Peter 2:17

1-ročný plán: 1.Timoteovi 3; Izaiáš 54-56

2-ročný plán: Židom 10:19-39; Ezechiel 20