Čítanie z dňa:  21.10.2021
  Pastor Chris   

KRISTUS V TEBE JE RIEŠENÍM

„Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť.“ (Rímskym 8:10)


Nezáleží na tom, aký bol tvoj život pred tým, než si odovzdal svoje srdce Kristovi – tvoje staré, slabé, choré, chudobné a trápiace sa „ja“ zomrelo s Kristom na kríži. Tvoje nové „ja“ ožilo, keď si vstal z mŕtvych. Takže sa už nepozeraj na to, čo je fyzické, pozeraj na všetko cez Ducha. To, keď si teraz v Kristovi a Kristus je v tebe, v tvojom živote zaručuje slávu, zdravie, dokonalosť, prospievanie a úspech.

Biblia to vyjadruje: „… Kristus vo vás, nádej slávy.“ (Kolosenským 1:27) Tou zárukou, že ti v živote nič nechýba a nič sa nepokazí, je Kristus v tebe. Niekto môže namietať: „No, ale ja som dal svoj život Kristovi, Kristus je teraz vo mne, lenže ja som stále slepý“ alebo „som stále chromý“. Mám pre teba novinku!

V Skutkoch 9 apoštol Peter navštevoval cirkevné zbory a prišiel do mesta zvaného Lydda. Tam stretol muža menom Eneáš, ktorý bol osem rokov ochrnutý. Aj keď sa Eneáš stal kresťanom, bol stále ochrnutý. No hádaj čo? Peter mu povedal iba: „Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a posteľ si. A hneď vstal.“ (Skutky 9:34) Biblia hovorí, že vtedy vyskočil z postele, úplne uzdravený.

Ak máš Krista vo svojom vnútri, je to koniec ochrnutia! Je to koniec slepoty, hluchoty, akejkoľvek choroby alebo ochorenia, zlyhania a smrti! Haleluja! Kristus v tebe je riešením. Náš tematický verš hovorí, že ak je Kristus v tebe, hoci by tvoje telo bolo mŕtve kvôli hriechu, Duch mu dáva život vďaka spravodlivosti. Prečo by si sa podvoľoval astme, ak je v tebe Kristus? Mal by si odvážne vyhlásiť: „Odmietam byť chorý, nakazený či postihnutý.“

Vo svete neexistuje dosť epidémií na to, aby dokázali odolať Kristovmu životu v tebe. Si v ňom chránený, ako pod štítom. Niet divu, že vyhlásil: „… nič na svete vám neuškodí.“ (Lukáš 10:19) Tvoj život má Božský pôvod. Odhodlane sa rozhodni, že budeš žiť život, ktorý ti Kristus dal, a že budeš všetkým, čím ťa povolal byť. Haleluja!
VYZNANIE


Kristus je vo mne, v každom tkanive a každej kosti môjho tela, v každej bunke mojej krvi! Kráčam víťazne a v sláve. Som úspešný, som víťaz, pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Som chránený pred všetkým zlom, panujem nad chorobami, nevoľnosťami a silami temnoty, pretože som v Kristovi a Kristus je vo mne! Haleluja!


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:27, 1. Jánov 4:4

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 3:1-16 a Jeremiáš 9 – 10

2.ročný Biblický plán: Ján 6:61-71 a 2.Kráľov 7 – 8