Čítanie z dňa:  22.01.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

SEBESTAČNÝ V PÁNOVI

Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám (Ján 16:15).


V knihe Genezis 3 čítame ako sa Hospodin zjavil Mojžišovi a povedal mu, aby vyviedol Izraelitov preč z Egypta, Mojžiš sa Ho na to opýtal „ ... Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem?” (2.Mojžišova 3:13). V nasledujúcom verši 14 Biblia uvádza „Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM.“

Všimni si ako Hospodin nepovedal „Povedz im, moje meno je ˊJA SOMˋ. To nebolo Jeho meno, ale len opis. On je sebestačný a samo-existujúci. Všetko čo stvoril vzišlo z Neho; nepotreboval žiaden materiál na vytvorenie niečoho. Biblia hovorí „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo“ (Ján 1:3).

Niečo dôležité, pritom ľahko prehliadnuteľné, je čo Hospodin očakáva od teba. Čím chce aby si sa ty stal? Koho učinil z teba? Niekoľko rokov dozadu som na jednom stretnutí kázal a povedal „ak nepovieš TY SI, ostatní ľudia povedia TY NIE SI; preto musíš povedať TY SI“. Čo to znamená vysloviť ty si? Je to podobné ako keď Boh hovorí „JA SOM.“

Pamätaj ako si stvorený na Jeho obraz, preto ako v prípade Hospodina, nech vyžaduješ hocičo, vzíde to z tvojho vnútra a nie zvonku. V našom hlavnom verši Ježiš riekol „ Všetko, čo má Otec, je moje ...“ (Ján 16:15). Tento istý Ježiš doručil všetko do našich rúk. Biblia hovorí o tom ako sme spoludedičmi s Ním (Rímskym 8:17). Všetko potrebné pre život absolútneho úspechu, víťazstva, dominancie, slávy a spravodlivosti ti už bolo udelené v Kristovi.

Prečo bol Ježiš taký ako bol? On dobre vedel kým bol („JA SOM“). Ježiš nemal žiadne vedomie nedostatku. Teraz chce, aby sme aj my vstúpili do rovnakého porozumenia o tom ako z nás urobil rovnakých ako je On sám. My sme Jeho záblesk, ikona a sláva! V Ňom ostávaš sebestačný.
VYZNANIE


Som stvorený na Boží obraz a podobu, preto ostávam sebestačný, lebo ako je On tak som i ja na tomto svete! Všetko potrebné pre život absolútneho úspechu, víťazstva, prevahy, slávy a spravodlivosti sa nachádza v mojom vnútri. Dnes a zakaždým žijem triumfálne, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:8 (študijná Biblia); Skutky 17:28; 2.Korintským 3:5

1.ročný Biblický plán: Matúš 15:1 – 28 & 2.Mojžišova 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Skutky 11:4 – 14 & Jób 15 - 16