Čítanie z dňa:  22.02.2013
  Pastor Chris   

Prehodnoť svoje priority

„Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá“ (Matúš 6:31-33).


Chcem, aby ste si znovu prečítali úvodný verš, ale tentokrát so zamyslením. Mnoho ľudí interpretuje slová Pána Ježiša v týchto veršoch v takom zmysle, že by sme ako prvé mali hľadať Kráľovstvo pred tým, než začneme hľadať iné veci. To nie je to, čo Ježiš povedal. Dal nám pokyn, aby sme hľadali jedine Kráľovstvo Božie a nič iné. Podľa Neho všetko ostatné nám bude udelené, ak budeme hľadať túto jednu vec; Jeho Kráľovstvo.

Nezáleží na tom, aké máš povolanie; či si študent, pracovník verejnej správy, politik, obchodník alebo umelec; tvoje povolanie je v tejto chvíli tvojím misijným poľom. Preto buď odhodlaný získať na svojom misijnom poli iných ku Kristovi. Často žasnem nad kresťanmi, ktorí ostanú duchovne mimo vždy, keď sú služobne alebo z osobných dôvodov na cestách. Ako môžeš byť na novom mieste niekoľko týždňov bez návštevy Cirkvi alebo bez toho, aby si niekomu svedčil o Kristovi? Nemalo by to tak byť.

Uvedom si, že pôsobíš v misii bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš, alebo čo robíš; evanjelium je tvojou prioritou číslo jeden. Tvoj život by sa nemal točiť iba okolo podnikania alebo povolania. A navyše prvá vec, keď sa presťahuješ do iného mesta, by nemala spočívať v zabezpečení si ubytovania v blízkosti miesta výkonu práce. Radšej hľadaj bývanie blízko miesta zhromaždenia. Ak sa v tom meste nenachádza zbor, začni ho ty. Skontaktuj našu kanceláriu a ukážeme ti, ako a čo môžeš urobiť. Musíš sa starať o rozvíjanie svojho ducha a rozmáhanie Božieho Kráľovstva.

Pánov príkaz hľadať najskôr Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť volá každého jedného z nás, aby sme prehodnotili naše priority a podľa toho kráčali ďalej.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma vybral a uschopnil si ma, aby som bol verným služobníkom zmierenia; som efektívny v privádzaní zatratených k spáse, vediem ich do reality Božieho Kráľovstva kvôli Tvojej veľkej láske, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 4:2; 1.Korintským 9:16

1 – ročný plán: Marek 5:21 – 43; 3.Mojžišova 22 – 23;

2 – ročný plán: Skutky 13:46 – 52; Jób 21 – 22