Čítanie z dňa:  22.04.2021
  Pastor Chris   

PREHLASUJ, ČO SA MÁ DIAŤ OKOLO TEBA

„Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ (Marek 11:23)


Ak si znovuzrodený, používaním svojich slov máš moc zvrátiť negatívne situácie na dobré. Ezechiel prorokoval k vetru a prikázal životu navrátiť sa do suchých kostí a tie naozaj ožili (čítaj Ezechiel 37). Ty takisto môžeš k čomukoľvek hovoriť a dostane sa ti odpovede: začni prorokovať do svojich financií, podnikania, štúdia, k rodine a cirkevnej službe. Svojimi ústami môžeš vytvoriť to, po čom túžiš.

Biblia uvádza: „… hovoríme Božiu múdrosť v tajomstve…“ Je to tajuplný jazyk, akému svet nerozumie, napriek tomu je to jazyk určený Bohom k tomu, aby nám prinášal výsledky. Sláva Hospodinovi! Aký druh slov vyslovuješ? Ide o užitočné (budujúce) slová, alebo skôr ničiace?

Pamätaj si, liahňou nezdravej reči je nesprávne myslenie, preto ako prvé musíš zmeniť svoje myslenie. Nesnaž sa odôvodniť negatívnu reč slovami typu „Veď ja len hovorím, čo sa deje okolo mňa“. Nie! Ty máš vyhlasovať, čo by sa okolo teba malo diať! Ty si kráľ! Králi hovoria, ako by veci mali byť!

Nič sa neboj, ak nezbadáš zmenu okamžite. Niektoré veci sa nemusia hneď zmeniť navonok, ale buď si istý, že vo chvíli, ako prehlásiš slovo, stvorenstvo sa dá do pohybu. Pamätaj na strom, ktorý Ježiš preklial (čítaj Marek 11:12 – 24). Navonok všetko naznačovalo, že sa nič nezmenilo, pritom však Biblia zaznamenáva, že okamžite vyschol od koreňov. Keď vyslovuješ slová viery týkajúce sa tvojich financií, zamestnania, podnikania, cirkevnej služby, štúdia a podobne, uvidíš mnoho okamžitých zmien.

Avšak môžu byť iné zázraky, u ktorých trvá trochu dlhšie, pokým sa prejavia. A čas medzi tvojím prehlásením a ich manifestáciou nie je chvíľou, kedy sa môžeš vzdať či sťažovať sa, namiesto toho zintenzívni tlak na nepriateľa a pokračuj vo vyznávaní, pokiaľ nebudú „oblaky plné“. Biblia hovorí, že keď sú oblaky plné dažďa, samy sa vyprázdnia na zem (Kazateľ 11:3). Aleluja!
VYZNANIE


Drahý Otec, aké je to požehnanie mať dar proroctva pôsobiaci v mojom živote, ktorým naprávam smerovanie udalostí v mojom svete! Prorokujem, že mocou Božieho Ducha a Slova sa celistvosť, zdravie, sila, vitalita, prosperovanie, úspech i radosť prejavia v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 12:6; Kazateľ 8:4; Kazateľ 11:3

1.ročný Biblický plán: Lukáš 19:28-48 a Prvá Samuelova 16 – 17

2.ročný Biblický plán: Marek 4:21-29 a 3.Mojžišova 22