Čítanie z dňa:  22.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ROBIŤ POKROK ZO SLÁVY DO SLÁVY

Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou (Filipským 3:13).


Mnoho ľudí si myslí, že pokrok či úspech znamená zvýšenie príjmu, povýšenie na významnejšiu funkciu v zamestnaní, kúpiť si nový dom a podobne. Avšak skutočný pokrok je viac ako len tieto menované veci; jedná sa o rozvoj tvojho ducha cez Slovo a službu Ducha Svätého. Ide o prvotriednosť najskôr badateľnú v tvojom vnútornom človeku, ktorá nepochybne vyžaruje navonok. Vychádza von z „teba“ v tebe.

Keď máš takéto uvedomenie, nedáš sa vyľakať krízami ani životnými výzvami. Ak iní ľudia robia pokrok to ešte neznamená, že ty upadáš. Preto nemeraj svoj pokrok, alebo nedostatok niečoho podľa úspechu iných.

Pravdivý úspech znamená žiť víťazný život skrz Božie Slovo a dosiahnutie Hospodinových vytúžených cieľov pre tvoj život. Z toho dôvodu nie je rozumné merať svoj úspech porovnávaním sa s niekým iným, pretože ty nemusíš poznať aký je Boží plán pre život iného človeka.

Medzi sebou a Pánom dokážeš poznať či si úspešný, alebo nie. Dnes môžeš zhliadnuť na svoj život a povedať či je z teba úspech v súčasnej fáze tvojho života. Úspech je relatívny a merateľný pri rôznych fázach v línii s tvojím božským účelom.

Život aký ti Boh dal je o vždy narastajúcej sláve, kde hromadíš úspech za úspechom. Ak si úspešný teraz, Hospodin môže s tebou počítať pre viac. Preto, zmeraj a oslavuj svoj úspech v každom bode pritom ako monitoruješ svoj výkon a dosiahnuté výsledky s vytýčeným cieľom.

Môžeš byť úspešný na určitom stupni a potom sa cieľ o niečo rozšíri, výzvy narastú, ale ty musíš vyhrať na každej úrovni. Keď premohneš výzvy a dorazíš k novým cieľom, znovu je z teba úspech na novej a vyššej úrovni. Pokračuj na tejto ceste zo slávy do slávy. Taký je Boží plán a myšlienka pre tvoj úspech.
VYZNANIE


Drahý Otec, ďakujem za ukázanie mi ako urobiť posun dopredu na rôznych úrovniach v živote. Môj zrak je jedine na tebe. Som hnaný ísť za naplnením tvojho plánu i účelu pre môj život. Odmietam sa porovnávať s ostatnými. Môj skutočný úspech v živote meriam s tvojím Slovom a účelom pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 4:18; Filipským 3:13 – 14; Židom 12:1 – 2

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 7 & Žalm 119:113 – 176

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:19 – 29 & Jeremiáš 7