Čítanie z dňa:  22.10.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Si živý Bohu!

Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi (Rimanom 6:11).


Ak si znovuzrodený, si živý Bohu. Neplatí to tak pre tých, ktorí nie sú znovuzrodení, tí sú duchovne mŕtvi, sú úplne odcudzení od Božieho života. Sú to tí, o ktorých Pán hovoril v Matúšovi 8:22 a Lukášovi 9:60, keď povedal: „...nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych.“ „Duchovne mŕtvi“ nie sú živí Bohu, nie sú prebudení k Božiemu Otcovstvu a k realite oblasti Ducha. Ak si sa nikdy neznovuzrodil, tak ťa povzbudzujem, aby si dal svoj život Kristovi ešte teraz. Len povedz: „Pán Ježiš, príď do môjho srdca a buď Pánom môjho života.“

Keď si znovuzrodený, Duch Svätý sa stane pre teba reálnym a si prebudený k pôsobeniu Božieho Slova. Odrazu spoznáš Ježiša Krista nielen ako Pána svojho života, ale aj ako Toho, s ktorým máš bohaté osobné spoločenstvo! Budeš prebudený do Božej oblasti života, do oblasti, ktorá je mimo tohto sveta. Niet divu, že Ježiš povedal, že nie si z tohto sveta (Ján 15:19).

Keď si živý Bohu, Jeho svetlo svieti v tvojom duchu, Jeho Slovo koná v tebe, staneš sa živým pre Jeho uzdravujúcu moc, Jeho spravodlivosť, prosperitu a múdrosť! Je ľahké pre Pána dávať ti pokyny a viesť ťa zvnútra, pretože si sa Mu odovzdal.

Pre zvyšok dňa, hlavne keď máš príležitosť byť sám, hovor si opakovane: „Som živý Bohu.“ Budeš ohromený, čo sa stane v tvojom duchu! V tvojom živote začne narastať uvedomovanie si Kristovho víťazstva, Jeho moci, lásky a milosti! V svojom živote budeš viac oboznámený s autoritou Ducha Svätého. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie


Som živý Bohu tým, že som bol prinesený do spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom. Patrím do Kráľovstva Božieho drahého Syna, kde vládnem a kraľujem mocou Ducha! Ďakujem Ti Otec za to, že si ma priniesol na také krásne miesto slávy, krásy, cti a prosperity, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:1; Židom 12:22

1-ročný plán: 1.Timoteovi 4; Izaiáš 57-58

2-ročný plán: Ján 7:1-10; 2.Kráľov 9