Čítanie z dňa:  22.11.2014
  Pastor Chris   

Dva druhy určenia

A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil (Rimanom 8:30).


Pre každého človeka existujú dva osudy, určenia. Jedno je prirodzené určenie a druhú božské. Prirodzené určenie je podmienené takými faktormi, ako sú rodina, v ktorej si sa narodil, krajina, kde si sa narodil, ľudia, ktorí sú v tvojom okolí, informácie, ktorí si dostal, vzdelania a pod. Toto všetko má vplyv na tvoj prirodzený osud.

Napríklad niektorí ľudia sú bohatí nie kvôli tomu, že by to dosiahli svojím vlastným úsilím, ale kvôli rodine, v ktorej sa narodili. Toto je prirodzené určenie, osud.

Prirodzené určenie však nevylučuje zásah Božej mocnej ruky; lebo Boh zasahuje do záležitostí tohto sveta. Svet Mu patrí. Ale niektorí ľudia vo svete sú Jeho stvorenia, zatiaľ čo iní sú Jeho deti. Boh má rád každé svoje stvorenie, ale božské určenie má len pre každé svoje dieťa – pre každého, kto je znovuzrodený.

Božské určenie pre človeka začína len vtedy, keď sa človek znovuzrodí. V tomto okamihu sa Boh stáva tvojím Otcom a začína ťa viesť. Vtedy posiela svojho Svätého Ducha, aby žil v tebe a viedol ťa. Duch Svätý sa vtedy usídli v tvojom srdci.

Týmto sa odlišuješ od sveta. Ježiš o tom hovorí v Jánovi 15:19: „...ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ Každý, kto je znovuzrodený, nie je z tohto sveta. Ježiš sám si ťa vyvolil a „vytiahol“ ťa z tohto sveta. Dal na teba svoju pečať.

Ako sa dá určiť, či človek napĺňa svoje prirodzené určenie alebo božské určenie. Je to jednoduché. Kto dostáva slávu v jeho živote? Cez veci, ktoré robí, kto je oslávený a uctený? Koho moc je za tým, čo človek robí? Pre koho žije? Ak odpoveď na všetky tieto otázky smeruje na Pána, tak potom je to podľa Biblie božské určenie.
Vyznanie


Môj život je na Božiu slávu! Narodil som sa na to, aby som Mu prinášal slávu a zjavoval Jeho cnosti a dokonalosť tomuto svetu. Tvoja múdrosť, milosť a spravodlivosť sú zjavované, keď cezo mňa na každom mieste prejavuješ vôňu svojho poznania. Toto je moje určenie a osud: aby som žil pre Toho, ktorý ma miloval a dal seba samého za mňa!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; Jeremiáš 1:5

1-ročný plán: 1.Peter 1:1-21; Jeremiáš 50-51

2-ročný plán: 3.Ján ; Daniel 9-10