Čítanie z dňa:  22.11.2016
  Pastor Chris   

Kráčať v Láske Znamená Kráčať v Sláve

Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; (Židom 12:5).


V knihe Exodus 23:25-26 dal Boh Izraelitom, ktorí boli Jeho vyvolení ľudia Starej zmluvy, určité zásľuby. Povedal im: „Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a odstránim nemoc od teba. V tvojej krajine nebude ženy, čo by mala potrat alebo bola neplodná; počet tvojich dní naplním.“

Boh im nepovedal „potom ako sa pomodlíte a budete sa postiť požehnám váš chlieb a vodu; a zoberiem od vás chorobu“ nie! Jediná požiadavka smerom k nim bola slúžiť Hospodinovi a požehnanie bude nasledovať: uprostred Izraelitov nebude žiadna choroba. Nepríde na žiadne potraty; nenájde sa ani jedna neplodná žena v krajine. Hospodin sa postará aby ženy vynosili deti počas celej dĺžky tehotenstva a ľudia žili zdravo a mocne, plné a kompletné životy. Aké je to úžasné!

Rovnako to platí aj dnes. Našou úlohou je kráčať v láske. Ježiš povedal svojim učeníkom v Jánovi 13:34 „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ Smutné však je, že veľa ľudí ignoruje túto pravdu a dovolia horkosti či trpkosti zmocniť sa ich srdca. Následkom čoho má mnoho ľudí nepekné zážitky ako sú napríklad vysiľujúce choroby na ktoré je aj medicínska veda prikrátka. Horkosť, zlosť a zlomyseľnosť sú jedny z najbežnejších dôvodov vzniku rakoviny. Pri tom ako kráčaš v božskom zdraví, uvedené nezdravé črty sa nesmú stať súčasťou tvojho života.

Narodil si sa, aby si miloval. Láska je tvoj život. Biblia hovorí o tom ako je Božia láska rozliata v našich srdciach cez Ducha Svätého. Kráčať v láske pre teba ako nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, nie je prikázaním, ale jediný spôsob ako žiť. Biblia hovorí Boh je láska (1.Ján 4:18,16); preto kráčať v láske znamená kráčať v Bohu. Žiadnej chorobe, nemoci alebo slabosti sa nemôže dariť v tvojom tele, lebo sa nachádzaš v Božej sláve! Chodiť v láske znamená chodiť v sláve.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za zjavenie Tvojej lásky do môjho ducha a za schopnosť vyjadriť a manifestovať Tvoju lásku k ostatným. Urobil si môj život prekrásnym, vydekoroval si ho s Tvojou milosťou a spravodlivosťou. Ďakujem Pane za Tvoju slávu v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:13; Marek 11:25