Čítanie z dňa:  23.05.2015
  Pastor Chris   

On je Ten, ktorý v tebe pôsobí!

„...pracujte na svojom spasení s bázňou a trasením. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí oboje - chcenie i činenie, podľa Jeho dobrej vôle (Filipským 2:12-13).


Ak si znovuzrodený, tak je Kristov život v tebe, ale musíš dovoliť, aby sa Kristov v tebe zjavoval v tvojom okolí. Musíš „pracovať“ na svojom spasení; to znamená pôsobiť svoje spasenie; uviesť ho do činnosti; urobiť to účinným. To, čo potrebuješ, aby sa to stalo, je Božia schopnosť v tebe, pretože hneď potom, čo apoštol Pavol napomínal: „...pracujte na svojom spasení“, povedal: „Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí spolu chcenie i činenie, podľa Jeho dobrej vôle.“ To znamená, že oboje – ochota a snaha žiť zbožný život a robiť svoje spasenie účinným, prichádza od Pána.

Boh v tebe je Duch Svätý. Takže Duch Svätý pracuje v tebe, aby robil tvoje spasenie účinným. On ťa robí ochotným, pripraveným a schopným vykonávať Slovo. Ale toto nenaznačuje, aby si si sadol a povedal: „Budem iba čakať, pokiaľ Boh spôsobí, že niečo poviem alebo urobím“; nie! To, o čom sa tu hovorí, je tvoja spolupráca s Duchom Svätým, keď koná svoju službu v tebe. Jeho úlohou je pôsobiť v tebe; On je povolaný na to, aby išiel s tebou a pracoval v tebe, ale musíš Ho nechať robiť Jeho prácu tým, že máš s Ním spoločenstvo.

Čím viac s Ním budeš mať spoločenstvo, tým viac bude schopný usmerňovať ťa a viesť v Božej vôli. To je to, keď ťa môže vyzvať alebo postaviť na tvoje nohy, ako to urobil s Ezechielom (Ezechiel 2:2; Ezechiel 3:24). Môže ťa roznietiť k tomu, aby si sa postavil a išiel kamkoľvek, robil alebo hovoril čokoľvek a ty si budeš vedomý toho, že On je ten, ktorý to robí. On ťa robí ochotným a robí ťa vykonávateľom. Rozpoznávaj Ho ako Toho, ktorý pracuje v tebe.

Keď si plánuješ úlohy na dnešný deň, požehnaj svoj deň a povedz: „Požehnaný Duch Svätý, ďakujem Ti, že spôsobuješ vo mne, aby som chcel aj konal podľa Tvojej dobrej vôle. Ty spôsobíš, aby som dnes slávne víťazil!“ Nech je požehnaný Boh!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za vnútornú prítomnosť Ducha Svätého vo mne a vykonávanie Jeho slávnej služby v mojom živote. Mám múdrosť vykonávať Tvoju vôľu a napĺňať dnes svoje určenie, pretože som sa riadil z vnútra. Viem, čo mám robiť a ako to robiť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ezechiel 3:24, Skutky 8:29-31

1-ročný plán: Ján 11:1-16; 2.Kráľov 10-12

2-ročný plán: Marek 12:18-27; 4.Mojžišova 26