Čítanie z dňa:  23.06.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ODMIETNI „SYNDRÓM NEADEKVÁTNOSTI“

Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete (1.Ján 4:4).


Medzi mnohými veriacimi sa vyskytuje akýsi „komplex neadekvátnosti“, celé to trvá už dlhý čas až to začína vypadať a znieť ako normálna vec. Napríklad, keď počujeme výrok v štýle „Naplň ma Pane; Som hladný po tebe!“ Prevláda domnieka, že čím viac dotyčný narieka o hlade pre Boha, tým rýchlejšie Pán zareaguje. Takéto modlitby sú v nesúlade so Slovom, ani s tým kto sme a čo máme v Kristovi.

Zamysli sa na malý moment: Ako veľa Hospodina chceš, keď už teraz žije v tebe vo svojej plnosti? Ty si v Otcovi a Otec je v tebe. Staň sa plne uvedomelý o tejto realite. Prestaň sa Ho snažiť osloviť, nesprávaj sa akoby si bol pre Neho cudzí; ty si predsa jeden s Ním. Aleluja! Problém s mnohými veriacimi je ich neznalosť Slova.

Biblia uvádza, Kristus v tebe, nádej slávy (Kolosenským 1:27). Nejde iba o akúsi časť Krista, prípadne jeden aspekt čo v tebe žije; ide o plnosť Jeho osoby! Ty si plný Krista. Biblia ťa nazýva chrámom Ducha Svätého; ty si Boží dom, Jeho živý svätostánok. Boh nie je viac v nebi ako je teraz v tebe. Bude lepšie ak tomu uverší, lebo tak sa zbavíš syndrómu závislosti a neadekvátnosti.

Je chyba myslieť si, že čím viac vyznávame naše slabosti o to väčší bude Hospodin v nás. Nie, nerozprávaj proti Slovu. Vyznanie nedostatočnosti ničí tvoju vieru a efektívnosť v Kristovi a to je v protiklade so všetkým tým čo prišiel pre teba Ježiš urobiť. Tak napríklad ako si môže niekto prečítať slová v dnešnom úvodnom verši a stále sa modliť „Ach Pane, pomôž mi premáhať? Alebo ako niektorí zvyknú hovoriť „Jeden pekný deň to prekonáme.“

Slovo predsa jasne hovorí ako sme už premohli; všimni si tam minulý čas. Nejedná sa o prísľub, ale ide o hotovú vec; realitu tejto chvíle. Tvoje vyznanie, bez ohľadu na pocity a diane okolo teba, by malo a musí byť podľa toho čo hovorí o tebe Slovo. Nevyznávaj svoje pocity nedostatočnosti; vyznávaj Slovo.
VYZNANIE


Ja som v Otcovi a Otec je vo mne, dobre poznám túto realitu. Kamkoľvek idem, kráčam v Otcovi a s Otcom, pretože On vo mne natrvalo žije. Zriadil si vomne Jeho božské veliteľstvo; v Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Svet je mi podmanený. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:9 – 10; Kolosenským 1:26 – 27; Ján 1:16

1.ročný Biblický plán: Skutky 10:24 – 48 & Ezdráš 7 – 8

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8:1 – 8 & Izaiáš 10