Čítanie z dňa:  23.10.2011
  Pastor Chris   

Odmietni spokojné Kresťanstvo

Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. (Matúš 5:13).


Raná Cirkev zvestovala Evanjelium tak silno, až v Jeruzaleme vypuklo proti nej prenasledovanie. Hlásať Evanjelium proti všetkým prekážkam a vplyvom bol dôkaz pravdy, ktorej silne verili a ktorú ohlasovali. Ježiš už ukázal na intenzitu prenasledovania, ktorú zažijú tí, čo veria v Jeho meno: „ Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ (Lukáš 21:12).

Ako kresťania nesmieme byť spokojní v našej prvoradej zodpovednosti – oznamovať Evanjelium a ustanovovať spravodlivosť Boha v našej sfére kontaktu. Hlavný dôvod, prečo niektoré národy boli zničené diablom cez masové vyhladzovanie – genocídu, vojny a podobne nie je kvôli tomu, že diabol nemohol byť zahriaknutý,ale preto, že Cirkev v týchto končinách ochladla a zostala spokojná.

Zlo pretrváva, keď dobrí ľudia nč nerobia. Cirkev je tá jediná, ktorá môže odraziť a potlačiť zlého a jeho bandu od terorizovania a spôsobovania utrpenia a bolesti v ľudských životoch. Nezostaň necitlivý, bezcitný a ľahostajný na záležitosti štátu , ktoré sa dejú vôkol teba. Nech ťa nepriaznivá situácia úbohých, chorých a utláčaných motivuje k hlásaniu Evanjelia a privádza ťa na kolená k prímluve. Svetlo slávneho Evanjelia je jedinou nádejou národa pre skutočný pokrok, účelný rozvoj a efektívny život.

Pochop, že to bremeno je teraz preložené na telo Krista – Cirkev, aby sa postarala o to, aby tie skazené zákony, ktoré sú v rozpore s hlásaním Evanjelia boli marené a zvrhnuté pomocou viery a účinných modlitieb a aby boli uzákonené zákony postavené na Božích princípoch.
Modlitba


Milostivý Otče, dnes preberám svoju oprávnenú pozíciu ako kňaz a kráľ a prehlasujem, že cez silu spravodlivosti a vplyv pôsobenia tvojho Ducha je vytvárané prostredie pre hlásanie Evanjelia. Prehlasujem, že tvoje Kráľovstvo je založené v srdciach ľudí. Satanove nástroje pre účelné a systematické zastavenie šírenia Evanjelia sú ničené v mocnom mene Ježiš. Amen


Rozšírené štúdium

Lukáš 6:26

2 Tesalonickým 2:7