Čítanie z dňa:  24.01.2013
  Pastor Anita   

Radostné srdce

Plesajte v Bohu (hlasno spievajte), on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu! (Žalmy 81:2).


Nehemiáš 8:10 nám hovorí o dôležitosti zachovania radostného srdca, keď hovorí: „...radosť Pánova je vašou silou.“ Tvoja radosť ako kresťana by mala byť nezávislá od okolností. Skutočná radosť je z ducha. Tvoj život by mal byť žiariaci a plný slávy bez ohľadu na to, ako sa cítiš, alebo cez čo prechádzaš. Odmietni kráčať podľa toho, čo vidíš. Uznaj, kým si v Kristovi a čo Boh v tebe a pre teba urobil, pretože to ťa udrží v tom, aby si žil život vďačnosti a radosti.

Žalm 149:5 hovorí: „Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach.“ Prečo by nám mal Duch radiť, ako ostať plný radosti v sláve a nahlas spievať v posteli? Je to z dôvodu všetkých tých úžasných požehnaní a neobyčajnej milosti, ktorú nám Pán udelil. Daj dnes Bohu svoju chválu a poďakovanie ako vyjadrenie tvojej vďačnosti za všetko, čo pre teba vykonal.

Zázraky sa dejú vtedy, keď vzdávaš Pánovi chválu plný radosti. Keď kráľ Jošafat čelil početnej armáde, Pán ho požiadal, aby umiestnil spevákov do čela vojska a tí mali za úlohu chváliť Jeho meno. Biblia hovorí: „Len čo začali jasať a chválorečiť, nastražil Hospodin zálohy proti Amónčanom, Moábčanom a obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí napadli Judsko, takže utrpeli porážku“ (2.Kronická 20:22). Kedykoľvek je prejavená radosť, víťazstvo je zaručené a nepriateľ je zmätený.

Stratégia nepriateľa spočíva v tom, aby čo najskôr z teba odstránil radosť, pretože nepriateľ vie, že ak sa mu to podarí, potom získal výhodu. Toto je dôvod, prečo nám Biblia uprostred protivenstiev radí: „Vždy sa radujte v Pánovi: a opäť hovorím, radujte sa!“ (Filipským 4:4). Neprestávaj sa radovať; prekypuj radosťou, lebo radosť Pánova je tvojou silou.
Modlitba


Radujem sa kvôli tomu, čo Pán urobil v mojom živote! Som plný chvály, lebo ma spravil účastníkom na dedičstve svätých vo svetle a požehnal ma každým duchovným požehnaním v nebesiach v Kristovi. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalmy 95:1 – 2; Žalmy 98:4; Filipanom 3:3

1 – ročný plán: Matúš 16:13 – 17:1 – 13; Exodus 6 - 7

2 – ročný plán: Matúš 9:14 – 26; Genesis 24