Čítanie z dňa:  24.03.2012
  Pastor Anita   

On ťa nikdy nesklame

„ ... je však aj taký priateľ, čo sa k tebe pripúta viac než brat“ (Príslovia 18:24 angl. preklad).


Všetci na tomto svete máme priateľov – ľudí, s ktorými sa stýkame, rozprávame, trávime čas, modlíme sa a v spoločnosti ktorých sa dobre cítime. Avšak aj tí najlepší priatelia ťa niekedy môžu sklamať alebo opustiť vtedy, keď to najviac potrebuješ. Nie preto, že to tak chcú, ale skôr z dôvodu zaneprázdnenosti, alebo nemajú v tom momente tie správne slová pre teba, ktoré by ti povedali. Okrem toho je dosť možné, že môžu byť unavení z tvojich problémov a nakoniec s tebou prerušia kontakt, lebo cítia, že sa nezmeníš.

Avšak existuje priateľ, ktorý ťa nikdy neopustí, nesklame, nezlyhá, ani neprestane byť tvojím kamarátom! Dokonca nikdy nebude z teba unavený a Jeho meno je Ježiš. Tí, ktorí poznajú Ježiša ako priateľa, nehľadajú pomoc alebo priazeň u ľudí! To, čo potrebuješ, je osobný vzťah s Ním. A nepotrebuješ Ho hľadať, lebo On žije v tebe! Môžeš s Ním hovoriť a On bude hovoriť s tebou. Je v tvojom vnútri, a pritom stále stojí pri tebe. Môže k tebe prehovoriť z tvojho vnútra a takisto aj z vonka! On je ten najdrahší priateľ, akého môžeš mať. Má múdrosť a schopnosť previesť ťa aj cez najzložitejšie situácie.

Biblia hovorí: „… A preto On (Ježiš) je schopný dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral“ (Židom 7:25). Urobí čokoľvek, aby ti pomohol. Veď to už aj dokázal svojou smrťou na kríži práve za teba. Nikdy sa ťa nevzdá ako svojho priateľa, ani ťa nebude odsudzovať! Dovoľ Mu byť najbližším priateľom a nehanbi sa označiť Ho za svojho priateľa, lebo On ťa nesmierne miluje. On sa nikdy za teba nehanbí a VŽDY je tu pre teba až do skončenia sveta (Matúš 28:20). Začni každý deň vyznaním: „Milujem ťa dnes, Pane Ježišu.” Je potrebné, aby si s Ním rozvíjal vzťah cez Jeho Slovo a Ducha Svätého.
Modlitba


Milostivý Pane Ježišu, Ty si ten najdrahší priateľ, akého som kedy mohol poznať. Nikto ma nemôže milovať, veriť mi a starať sa o mňa tak, ako to robíš Ty! Ty si môj najlepší priateľ a objekt mojej najhlbšej náklonnosti. Milujem Ťa celým svojím srdcom a túžim Ťa poznať a milovať viac a viac každý deň. Ďakujem Ti, že si mojím Pánom, Učiteľom a priateľom. Amen.


Rozšírené štúdium Matúš 28:19 Židom 2:17

1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 5:17-39 5.Mojžišova 28

2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 2:21-29 Žalm 92-93