Čítanie z dňa:  24.04.2012
  Pastor Anita   

V Kristovi je pre teba nádej!

„Ježiš mu odpovedal: Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné (Marek 9:23).


Keď Ježiš hovoril o znameniach, ktoré budú sprevádzať koniec vekov v Lukášovi 21:26, povedal: „Ľudia budú tak vystrašení, že začnú ochabovať a slabnúť z toho, čo sa deje vo svete ...“ (angl. preklad CEV). Udalosti, ktoré dnes pozorujeme vo svete, sú znameniami veľkej temnoty, ktorá obklopila svet: ekonomický úpadok, epidémie, vojny, prírodné katastrofy a terorizmus. Tieto a mnohé iné si vyberajú svoju daň v živote mnohých ľudí, ekonomiky mnohých národov sa rútia a vlády nevedia, čo ďalej.

Hoci Písmo hovorí o nebezpečných časoch, ktoré prídu na zem, veriacemu v Kristovi bolo povedané, aby sa netrápil: „Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Ján 16:34). Odmietni byť znepokojený mnohými chorobami trápiacimi dnešný svet, lebo ty predsa nie si z tohto sveta! Boh ťa oddelil od sveta a dal ti život, ktorý je mimo tohto sveta.

Budeš žiť víťazne a triumfálne nad chorobami, nemocami, infláciou a všetkými ostatnými negatívnymi vplyvmi, keď budeš žiť jednoducho podľa Božích princípov; podľa Jeho Slova. To je všetko, čo žiada; len aby si veril a žil podľa Jeho Slova. Jeho moc je vždy dostupná v Jeho Slove a keď veríš a uskutočňuješ svoju vieru, táto moc je aktivovaná, aby priniesla želané výsledky. Preto nezáleží na rozsahu ťažkostí dnešného sveta; pozeraj sa na ne ako na príležitosti, ako žiariť v temnom svete.

Jób 22:29 hovorí: „Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa! Prichádza pozdvihnutie ...“(angl. preklad). Áno, v Kristovi máš pozdvihnutie; takže hlavu hore, lebo Kristus v tebe znamená nádej slávy. Keď život vyzerá byť temný a veci sa zdajú byť nemožné a ťažké, neskláňaj hlavu a prehlás: „Kristus vo mne je moja nádej víťazstva v tejto situácii!“
Vyznanie


Kristus vo mne je moja nádej pre triumfálny a slávny dnešok a výbornú a úspešnú budúcnosť, pretože v Ňom žijem, hýbem sa a existujem; môj život je v bezpečí v rukách Toho, ktorý spôsobuje, aby všetko pracovalo pre moje dobro! Chvála Pánovi.


Rozšírené štúdium: Marek 5:36; Marek 11:23

1 – ročný plán: Lukáš 20:20 – 21:4; 1.Samuelova 20 – 22

2 – ročný plán: Rímskym 15:10 – 19; Žalmy 129 – 130