Čítanie z dňa:  24.05.2012
  Pastor Anita   

Rozmýšľaj o Slove!

„Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, lásky hodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné“ (Filipským 4:8).


To, čo v konečnom dôsledku určí kvalitu tvojho života, sú tvoje vlastné myšlienky. Biblia hovorí: „...ako (človek) myslí vo svojom srdci, taký je“ (Príslovia 23:7 angl. preklad). Ukazuje nám to, že tvoj život sa nebude odlišovať od toho, ako uvažuješ. Rimanom 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovením zmýšľania,...“ Inými slovami, nerozmýšľaj tak, ako zvyšok sveta; použi Božie Slovo na zmenu spôsobu, akým myslíš. Dovoľ Božiemu Slovu, aby zaplnilo tvoj myšlienkový proces ráno, na obed a večer. Ak budeš nad Slovom uvažovať, tak potom budeš Slovo aj rozprávať.

Tento rok je rokom Božieho Slova; preto musíš vedome rozmýšľať nad Slovom. Ak sa kedykoľvek ocitneš v ťažkej situácii, nerozmýšľaj nad problémom, lebo to iba zväčší a skomplikuje celú situáciu. Namiesto toho skús uvažovať nad tým, aký veľký je Boh; zamysli sa nad účinnosťou a silou Jeho Slova, ktoré ťa prenesie cez každú nepriaznivú situáciu.

Keď čelíš výzvam, vytiahni svoju Bibliu a nalistuj verše viažuce sa k situácii, v ktorej sa nachádzaš a začni o nich meditovať. Zameraj sa na riešenie problému namiesto rozmýšľania o tom, aký je obludný. Keď rozmýšľaš nad Božím Slovom a jeho spoľahlivosťou, nielenže nastane zmena situácie, ale takisto dôjde k premene v tvojom vlastnom živote: „Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle po¬zeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch (2. Korintským 3:18).

Keď zoradíš svoje myšlienky podľa Slova, budeš správne rozprávať; a ak je Tvoja reč správna, prinesie ti úrodu požehnaní a zázrakov.
Modlitba


Drahý Otče, keď dnes meditujem nad Tvojím Slovom, moja cesta životom sa mení na prosperujúcu. Moja celá bytosť je nasiaknutá pomazaním a mocou Tvojho Slova tak, že to vo mne inšpiruje myšlienky úspechu, možností a slávy. Keď rozprávam v súlade so Slovom, môj život sa premieňa, všetky protivenstvá sú potlačené a negatívne situácie sa menia a prispôsobujú dokonalej Božej vôli pre mňa, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium: Jozua 1:8; 1.Timoteovi 4:15

1 – ročný plán: Ján 11:17 – 57; 2. Kráľov 13 - 15

2 – ročný plán: 1.Korintským 12:1 – 11; Príslovia 20