Čítanie z dňa:  24.05.2021
  Pastor Chris   

PENIAZE SÚ ILÚZIA

I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku (Lukáš 12:15).


Často opakujem, že peniaze sú len ilúzia exitujúca v hlave biednych. Nie je nič také ako „peniaze.“ Peniaze sú klam a rozptýlenie vo svete. Keď Boh stvoril tento svet, neboli nijaké peniaze. Peniaze sa vyvinuli s časom. S tým čo sa dnes deje vo svete, mnoho ľudí lepšie rozumie tomu, že peniaze sú iba hra čísel.

Boh očakáva, aby si žil ako šampión akého z teba urobil. Na tomto svete sa ničoho neboj a odmietni byť zastrašený. To je evanjelium. Prosperita znamená viac ako len mať peniaze. Prítomnosť alebo absencia peňazí nemení tvoje postavenie či duchovný stav a preto by nemali meniť tvoje svedectvo o Bohu.

Ak napríklad niečo požaduješ a tvoje peniaze na to nepostačujú to ešte neznamená, že to nemôžeš mať; môžeš to mať zadarmo! To je život prosperity o ktorom rozprávam. Boh nikdy nepovedal „S výnimkou toho ak máš dosť peňazí, potom nič nebude tvoje“ miesto toho prosto riekol „ ... všetko je vaše“ (1.Korintským 3:21).

Dôležitá je nákupná sila pričom tá tvoja nie sú peniaze, ale viera! Patrí ti čo Boh hovorí, že máš bez ohľadu na peňažné meny aké držíš alebo nedržíš v rukách. Uver tomu a budeš oslobodený z moci zastrašenia peniazmi.
VYZNANIE


Nech je požehnaný Hospodin! Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý ma povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Som slobodný z moci a zastrašovania peňazí. Kráčam vo víťazstvo a absolútnej prosperite, vynášam zo svojho vnútra všetko čo potrebujem pre úspech. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21-22; 2.Petrov 1:3; 3.Ján 1:2

1.ročný Biblický plán: Ján 11:17-57 a 2.Kráľ 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Marek 12:28-34 a 4.Mojžišova 27