Čítanie z dňa:  24.07.2015
  Pastor Chris   

Dôveruj posolstvu evanjelia!

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi (Rimanom 1:16).


Evanjelium je Božou mocou na to, aby vyprodukovalo spasenie pre každého, kto verí. Všetko, čo človek potrebuje k tomu, aby sa stal Božím dieťaťom (narodeným zo Slova a z Pánovho Ducha) je to, aby uveril evanjeliu a vyznal Ježišovo panovanie. Ježišovo panovanie je to, čo kompletne zlomí satanovu vládu v tvojom živote. Satan ti nemôže vládnuť od okamihu, keď si daroval svoj život Kristovi. V prípade, že nie si znovuzrodený, môžeš dať svoje srdce Kristovi priamo teraz; pozri si na zadnej strane výtlačku Rapsódie modlitbu spasenia.

Ak sa toto deje s nekresťanom; ak evanjelium dokáže požehnať a vyprodukovať večný život v človeku, ktorý bol doteraz oddelený od Božieho života, tak si predstav, o čo ľahšie požehná kresťana! Keď kážeš evanjelium nekresťanovi, tak Božia moc k tomu, aby ho zachránila, oslobodila od hriechu a priviedla ho do spravodlivosti a slobody synov Božích, je práve v tom posolstve evanjelia. Cez evanjelium prichádza svetlo Božie a temnota mizne.

Toto isté sa deje v živote teba ako kresťana, keď počúvaš a prijímaš Slovo; láska a viera prichádzajú do tvojho ducha, zatiaľ čo nenávisť, strach a nevera sú vytláčané z tvojho srdca. Toto je dôvod, prečo keď počúvaš alebo študuješ Božie Slovo, tak si všímaš okamžitú premenu a obnovu svojho myslenia; môžeš povedať, že tvoj život sa neustále zlepšuje.

To isté sa deje, ak by si iných vyučoval Slovu. Tí, ktorých vyučuješ, sú Božou mocou nepretržite premieňaní zo slávy do slávy. Nezáleží na tom, kto tí ľudia sú, kde sú alebo čo doteraz urobili. Evanjelium mení najhoršieho hriešnika na spravodlivosť Božiu.

Dôveruj posolstvu evanjelia! Je zbraňou, Božou zbraňou na spasenie celého ľudstva. Je Jeho mocou k tomu, aby zachraňovalo, oslobodzovalo, budovalo a premieňalo životy ľudí a robilo z nich synov Božích.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za moc evanjelia, cez ktoré si ma uviedol na vzrušujúcu cestu víťazstva a úspechu zo slávy do slávy. Žijem nad hriechom, chorobou, nedostatkom, chudobou a nad ekonomickým systémom tohto sveta, pretože žijem v Tvojom Slove a pôsobím vždy s božskou múdrosťou, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 4:12; 1.Korintským 4:20

1-ročný plán: Skutky 28:17-31; Žalm 30-31

2-ročný plán: Lukáš 10:38-42; Józua 22