Čítanie z dňa:  24.10.2013
  Pastor Anita   

V Ňom si v bezpečí!

„Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi, Ten, ktorý zachránil Daniela z moci levov“ (Daniel 6:28)


Pán je osloboditeľ a záchranca, oslobodzuje spravodlivého z ťažkostí a zachraňuje ho zo záhuby. Žalm 59:17 hovorí: „Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočišťom v deň mojej úzkosti.“ On je bezpečným miestom. Ak si znovuzrodený, tak si v Ňom, tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu (Kološanom 3:3). Kristus je tvojou istotou, tvojou obranou a tvojou pevnosťou. Niet divu, že nás v Slove veľakrát vyzýva „nebáť sa“.

Nezáleží na tom, kto alebo čo vyjde proti tebe, Pán hovorí: „Neboj sa." Nenechaj sa vystrašiť nepriateľom alebo vydesiť tým, čo ti hovorí. Buď silný v Pánovi a v sile Jeho vlády ( Efežanom 6:10 ). Nie si osamotený. Židom 12:22 hovorí: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu.“ Si obklopený anjelmi, ktorým podľa Biblie bola daná úloha, aby ťa strážili, to znamená, že ťa chránia na všetkých tvojich cestách ( Žalm 91:11).

1.Ján 4:4 hovorí: „Vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ Už si zvíťazil nad nepriateľom. Nevšímaj si informáciu, ktorú ti protivník dáva, aby sa ti zdal, že je mocný. Takýmto spôsobom strach narastá a premáha ťa. Namiesto toho posilni svojho ducha slovom viery. Znovu a znovu počúvaj vierou naplnené slová až dovtedy, kým bude pre teba nemožným myslieť alebo hovoriť o strachu.

Prijmi dnes do seba Božie Slovo, smelo vyhlasuj, že Kristus je tvojím útočišťom a silou! V Ňom žiješ, hýbeš sa a existuješ, preto ťa nemôže žiadny diabol poraziť! Žalm 91:7 hovorí: „Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži.“ Prebývaš v Ňom, práve preto si božsky chránený a strážený pred ťažkosťami, porážkou, zlyhaním a smrťou. „Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne“( Žalm 91:5 ).
Vyznanie


Vyhlasujem moje víťazstvo a moju slávu v Ježišovi Kristovi. Kráčam dnes v Jeho múdrosti a nadvláde Ducha. Ten, ktorý je vo mne, je väčší, než ten, ktorý je vo svete. Som viac než dobyvateľ.


Rozšírené štúdium: Žalm 32:7; Žalm 91:1-16

1-ročný plán: 1.Timoteovi 6; Izaiáš 61-63

2-ročný plán: Ján 7:20-31; 2.Kráľov 11-12