Čítanie z dňa:  24.11.2021
  Pastor Chris   

ZAKAŽDÝM IBA VÍŤAZÍME

Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti (Rímskym 5:17).


Nech je požehnaný Hospodin! Život aký máme v Kristovi je o úplnej nadvláde a prevahe nad okolnosťami. My jedine víťazíme a to zakaždým! Nezáleží na tom čo sa deje okolo teba, zachovaj si myslenie víťaza. Ježiš povedal – všetko je možné tomu, kto verí; tu hovorí o tebe. Tak znie Ježišove svedectvo týkajúc sa teba. Jednoducho povedané, robí z teba „supermana“ v Kristovi!

Máš všetko čo je potrebné na vyriešenie akéhokoľvek problému či pomôcť iným ľuďom dostať sa von z ťažkostí. Je to súčasť naplnenia s Duchom ako aj mať Božie Slovo vo svojom srdci a na jazyku. Nič tebou neotrasie.

Boh nemá záujem aby sa z teba stala obeť života či okolností. On ťa posadil na miesto riadenia, kde máš kontrolu. Chce od teba používať Božie Slovo pre udržanie satana v podriadenosti. Chce, aby si používal Božie Slovo pre zachovanie svojho tela v zdraví a sám seba v prosperite. Hospodin chce, aby si s Božím Slovom zaviedol disciplínu do každej situácie.

Boh vie, že pokiaľ ostaneš vo svojom fyzickom tele, budeš v živote čeliť krízam. To znamená zápasiť so silami tmy. Tie však nepredstavujú žiadny činiteľ, pretože je napísané „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4).

Narodil si sa ako víťaz. Z takého miesta by si mal vzhliadnuť na život. Ty si viac ako premožiteľ; si požehnaný Bohom! Za týmto účelom si bol aj primerane vybavený s každou dobrou a nevyhnutnou vecou akú potrebuješ pre život a zbožnosť (1.Petrov 1:3). Preto sa postav v Kristovi! Nikdy nemôžeš ostať znevýhodnený. Pre teba sa jedná o víťazstvo na celej čiare – vo všetkom a na každom mieste: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania“ (2.Korintským 2:14).
VYZNANIE


Uplatňujem svoju autoritu v Kristovi nad všetkými mocami, stratégiami a manipuláciami nepriateľa a pritom ako večne víťazím. Vždy mám kontrolu; premohol som svet aj s jeho systémami, ťažkosťami i pokušením, pretože Väčší je On, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Haleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:57; Ján 16:33; 1.Jánov 4:4

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 3 a Ezechiel 31 – 32

2.ročný Biblický plán: Ján 14:10-21 a 1.Kronická 24