Čítanie z dňa:  25.01.2014
  Pastor Chris   

On tvorí nové osudy

„Ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo“ (Rimanom 4:17).


Pred pár rokmi mi Pán povedal niečo, čo je pre mňa jednou z najväčších právd, ktoré ma kedy naučil. Povedal: „Ja tvorím nové osudy“; a ako som rozjímal nad tým, čo tým myslel, veľmi rýchlo mi to vysvetlil. Povedal: „Môžem mať osud, určenie pre človeka, ale nie som limitovaný týmto osudom. Hoci som stvoril osud pre neho, rezervujem si právo a schopnosť stvoriť iný osud pre toho istého človeka.“ Toto je nezvyčajné; to vedie do úžasu!

To znamená, že neexistuje žiadne obmedzenie pre to, kým môžeš byť! Tvoj nebeský Otec má schopnosť, autoritu a právo zmeniť tvoj osud; On môže v okamihu pre teba stvoriť nový osud a budúcnosť. Možno už určil pre teba budúcnosť a osud, ktorý je taký veľký a úžasný, avšak vo svojej suverenite a milosti si môže zvoliť, že ti dá oveľa úžasnejší osud. Je rozdiel medzi tým, keď zmeníš niekoho smer a tým, keď dáš človeku úplne nový osud, nové určenie.

Toto je dôvod, prečo nikdy nepotrebuješ žiarliť alebo závidieť nikomu, alebo sa zapliesť do nezdravej súťaživosti akéhokoľvek druhu; nik ti nemôže zabrať tvoje miesto. Ak dôveruješ tomu Jedinému, ktorý tvorí nové osudy, potom by si nemal byť znepokojený faktom, že niekto iný sa pokúša “zabrať tvoje miesto“. Boh môže stvoriť nové miesto práve pre teba. Neexistuje žiadne znevýhodnenie teba ako Božieho dieťaťa. Rimanom 8:28 hovorí: „... A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia (zámeru)“.

Ži v spoľahlivej istote, vediac, že Tvoj nebeský Otec je schopný obrátiť akúkoľvek situáciu v tvoj prospech. On je Boh, ktorý dáva život mŕtvym (Rimanom 4:17). Ak si možno urobil nejaké chyby a si obviňovaný za veci, ktoré nedopadli dobre, dôveruj tomu Jedinému, ktorý tvorí nové osudy! On zmení veci a dá ti nový štart!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za neobmedzenú milosť, ktorú mi preukazuješ. Žijem na mieste odpočinku a pokoja, vediac, že Ten, ktorý žije vo mne, je väčší, než problémy tohto života. Radujem sa, pretože všetky veci spolu pracujú pre moje dobro, na chválu Tvojho svätého mena. Amen.


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 32:17

1-ročný plán: Matúš 17:14-18:14; 2.Mojžišova 8-9

2-ročný plán: Skutky 12:11-19; Jób 20-21