Čítanie z dňa:  25.01.2018
  Pastor Chris   

ODPOVEDAJ SPRÁVNYM MENOM

Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov (Genezis17:5).


Pri študovaní Biblie si všimneš ako Boh zmenil mená určitých jednotlivcov, odkedy ich problémy spočúvali práve v menách. Napríklad keď sa Jákob narodil bol pomenovaný ako Jákob (podvodník). Vyrástol s týmto menom; oklamal svojho otca a brata; stal sa podvodníkom až pokým nestretol Boha a jeho meno bolo zmené z Jákoba - podvodníka na Izrael, princ s Bohom (Genezis 32:28).

Aké je len dôležité odpovedať na správne meno. Tvoje meno predstavuje destináciu (osud); nikdy na to nezabúdaj. Ak náhodou meno akým si aktuálne pomenovaný je nevhodné s ustanovením evanjelia a Božej dokonalej vôle pre tvoj život, potom ho zmeň. Nemôžeš byť Kresťan a odpovedať na mená čo „zbožňujú“ satana či dokonca oslavujú modlárstvo. Ľudia odpovedajú na rôzne mená a to špeciálne v Afrike. Ak nemáš úplnú istotu o pôvode a význame svojho mena, zisti to; v prípade ak ide o nesprávne meno, zmeň si ho, pretože tvoje meno je vyznanie.

Nová Zmluva konkrétne epištoly sú nasýtené s Božím zaopatrením pre nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. On nás pomenoval menami v súlade so životom a charakterom aký nám dal. Hospodin očakáva od nás odpovedať a reagovať na tieto mená.

2.Korintským 5:21 nás napríklad nazýva „spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi.“ Ty sa nepokúšaš stať spravodlivým, taký si už prirodzene; od času svojho Nového Pôrodu. Preto sa nesnaž byť dobrým, svätým alebo spravodlivým. Odpovedaj na svoje meno a následne budeš podľa toho aj žiť. Prehlás „Otče ďakujem, lebo Ty si ma urobil spravodlivým a svätým. Spravil si ma silným, úspešným, prospešným a doknalým.“

2.Korintským 5:17 ukazuje ďaľšie meno podľa akého teba Boh pomenoval: nové stvorenie; nový druh človeka. Možno si bol narodený s chorobou ovplyvňujúcu tvoju krv, ale teraz ako znovuzrodený, odpovedaj na svoje nové (skutočné) meno! Ty si úplne nové stvorenie bez minulosti! Zbavil si sa starej nátury, tej kde existoval problém s krvou a ostatné mravné skazy a obliekol si sa do nového človeka, ktorý je stvorený v spravodlivosti a dokonalosti – celý a kompletný po obraze Krista. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otec, ďakujem za slávne mená podľa akých si ma pomenoval, môj život je plný slávy a dokonalosti. Zjavenie Tvojho Slova ma osvietilo a umiestnilo pre život kontinuálneho úspechu a víťazstva, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 16:18; Galatským 3:29; 1.Peter 2:9

1.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 18:1 – 14; Exodus 8 – 9

2.ročný Biblický plán: Skutky 12:11- 19; Jób 20 – 21