Čítanie z dňa:  25.01.2022
  Pastor Chris   

PRVKY POŽEHNANIA

takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich (Skutky 5:15).


Keď ťa Boh požehná, On požehnáva všetko s tebou spojené či už ide o tvoje peniaze, oblečenie, nehnuteľnosti atď; tieto menované a ostatné sa stávajú článkami a kanálmi požehnania. Zamysli sa nad tým. Čítame ako vreckovky a zástery vzaté z Pavlovho tela uzdravili chorých: „ A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich“ (Skutky 19:11-12).

Božia moc sa nachádzala na oblečení pretože to sa dotklo Pavlovho tela. Najskôr to ale nastalo pri Ježišovi. Lukáš 8:43-48 hovorí príbeh ženy s krvotokom, ktorá sa pretlačila cez hemžiaci sa zástup ľudí, aby sa chytila aspoň strapcov Jeho rúcha a keď sa je to podarilo, tak v tú chvíľu bola uzdravená. Ježiš pocítil ako z Neho vyšla moc.

Takisto v Lukášovi 6 veľké zástupy ľudí z celého Judska, Jeruzalemu a pobrežných miest Tyre a Sidon prišli počúvať Ježiša a uzdraviť sa zo svojich nemocí vrátané tých čo boli trápení zlými duchmi.

Lukáš vedení Duchom konkrétne píše „A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho a uzdravovala všetkých“ (Lukáš 6:19). Znamená to, že požehnanie – uzdravujúca moc – sa dostala na Jeho odev a vyžarovala k ľuďom čo malo za výsledok zázračné uzdravenia. Skutočne pozoruhodné!

To je jeden z dôvodov prečo by si sa mal dobre postarať o tie veci aké ti Boh dáva, pretože cez ne prúdi moc. Nech sa už jedná o tvoje oblečenie, topánky, kravaty, autá, pracovné nástroje, všetko spojené s tebou je prvkom požehnania. A navyše majú moc pritiahnuť viac.

Ak si doteraz takto nerozmýšľal, tak obnov svoju myseľ podľa toho ako teraz čítaš. Všetko spojené s tebou je napojené na Kráľovstvo a tak ostáva požehnané, lebo ty si v Kristovi. Keď tomu porozumieš, tvoj život naberie nový zmysel; zmení sa spôsob ako myslíš, hovoríš a kráčaš medzi ostatnými ľuďmi. Nielen to, požehnania v tvojom živote budú ďalej narastať a ovplyvňovaní ďalších ľudí.
VYZNANIE


Všetko spojené so mnou rastie a znásobuje sa; dochádza k značnému nárastu ich relevantnosti. Ani jedna vec vyžarujúca zo mňa nestráca svoju hodnotu, pretože ostávam zakaždým naplnený s Duchom. Posúvam a ďalej do môjho sveta rozdávam Pánovu dobrotu, predlžujem a prejavujem Jeho mnohorakú milosť pred všetkými s ktorými prichádzam dnes do kontaktu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 5:15; Matúš 14:35-36; Lukáš 8:43-48

1.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 18:1-14 a 2.Mojžišova 8 – 9

2.ročný Biblický plán: Skutky 12:11-19 a Jób 20 – 21