Čítanie z dňa:  25.03.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Presadzuj si svoje víťazstvo

Kto zvíťazí( prekoná), bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi (Zjavenie Jána 3:5).


V úvodnom verši sa Ježiš prihováral siedmym cirkvám; povedal: „Kto zvíťazí (prekoná),...“ Možno sa ti natíska otázka: „Nad čím Pán chce, aby sme zvíťazili, alebo čo chce, aby sme prekonali? Je to azda diabol, svet alebo telo?“ Nie je to ani jedno z týchto troch, vysvetlím to.

Ježiš už porazil satana a zástupy temnoty v tvoj prospech. Potom, ako sa vrátilo sedemdesiat učeníkov, ktorých vyslal Ježiš uzdravovať a kázať, povedal im: „Videl som satana padať z neba ako blesk...“( Lukáš 10:18-19). Apoštol Pavol nám podal názornú ilustráciu víťazstva Ježiša nad satanom a zástupmi temnoty: „Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi” (Kolosenským 2:15).

Pán Ježiš zbavil satana jeho autority, urobil ho bezmocným a dal nám víťazstvo! Preto satan nemá dnes žiadne právo nad svetom ani nemá moc riadiť tvoj život. Jediné, čo musíš urobiť, je uplatňovať si svoje víťazstvo a to v kontexte slova „zvíťaziť, resp. prekonať“, ako sa uvádza v úvodnom verši. To nám naznačuje, že sa jedná o boj viery a nie o boj s diablom, s vlastným telom, ani o boj so svetom: „Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami“ (1. Timoteovi 6:13).

Čo sa týka sveta, v Jánovi 16:33 Ježiš povedal: „...vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ My sme prekonali svet v Kristovi. To znamená, že sa už nemusíš pokúšať prekonať svet alebo telo; namiesto toho by si mal žiť nad zmyslami tým, že chodíš v Duchu! To znamená kráčať vo svetle Božieho Slova navzdory zmyslovému vnímaniu.

Privlastni si a chop sa všetkých víťazstiev, ktoré už Ježiš získal a dosiahol pre teba. Môžeš si ich privlastniť vierou naplnenými vyhláseniami. Možno je to tvoje zamestnanie, financie, zdravie alebo rodina; odmietni prijať neúspech. Pokračuj vo vyhlasovaní svojho víťazstva a tieto vyhlásenia sa ti potvrdia.
Vyznanie


Som tým, kým Boh hovorí, že som; víťaz, premožiteľ a viac ako len víťaz! Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je svete. Držím diabla a zástupy temnoty tam, kde patria – pod mojimi nohami; a ja neustále žijem vo víťazstve, zdraví a úspechu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium 1.Timoteovi 6:12 2. Korintským 4:17-18

1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 6:1-16 5.Mojžišova29-30

2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 3:1-12 Žalm 94