Čítanie z dňa:  25.03.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Víťazstvo a autorita v Ježišovi Kristovi

Môj národ hynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov (Hozeáš 4:6 angl. preklad).


Boh povedal cez proroka Hozeáša, že Jeho ľud hynie, je porazený a zlomený kvôli nedostatku poznania. To znamená, že jeho záhuba nie je kvôli nedostatku viery alebo nesprávnemu snaženiu; ale dôvodom toho, že nežije vo víťazstve a autorite, je jeho nevedomosť. Toto znamená, že ako Božie deti musíme neustále pokračovať vo vedomom úsilí, aby sme študovali a boli vyučovaní Božiemu Slovu. Ak máš správne poznanie Slova, budeš bez ohľadu na ťažkosti žiť každý deň vo víťazstve a autorite,.

Niektorí ľudia si myslia, že žiť v trvalom víťazstve a autorite nie je možné. Ale mýlia sa. Veriť tomuto znamená ignorovať to, čo prišiel urobiť Ježiš. Prišiel, aby nám dal Boží život a Božiu prirodzenosť; nadprirodzený život. V Jánovi 10:10 povedal: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Neprišiel na to, aby založil nové náboženstvo, pretože svet ich už mal dosť pred tým, než prišiel a kresťanstvo nie je náboženstvo. Rozšírený preklad Biblie hovorí, že prišiel, aby sme mali život, užívali si život a mali ho v hojnosti – v plnosti tak, že až preteká.

Možno si nikdy nerozmýšľal o tom, že je to Božia myšlienka, aby si sa tešil zo života a užíval si ho; a teraz to už vieš. Ale ako sa môžeš tešiť zo života, keď sa nemáš dobre? Ako sa môžeš tešiť zo života, ak si nevedomý všetkého toho, čo Kristus pre teba urobil? Preto musíš mať osobný vzťah s Bohom a Jeho Slovom, aby si mohol poznať, ako žiť každý deň v absolútnom víťazstve. Božie Slovo je schopné vybudovať ťa a spôsobí, že budeš žiť taký život, aký si Boh pre teba želá. Život mimo zápasov a bolestí, život slávy, spravodlivosti a autority v Kristovi Ježišovi.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš život slávy, úspechu a víťazstva. Denne skúmam Tvoje Slovo a privlastňujem si do svojho života to, čo sa ma týka v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 5:39; 1.Timoteovi 4:15

1-ročný plán: Lukáš 6:1-16; 5.Mojžišova 29-30

2-ročný plán: Rimanom 3:1-12; Žalm 94