Čítanie z dňa:  25.04.2018
  Pastor Chris   

TO ČO POTREBUJEŠ NIE JE DOTYK

ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).


Niektorí Kresťania nevedomky stále žijú svoje životy na základe zjavení zo Starého Zákona. Taký nie je plán pre nové stvorenie. Pokiaľ títo Kresťania nezmenia svoju mentalitu, búdú aj naďalej kráčať mimo Božej slávy bez toho aby si to uvedomili.

V Novej Zmluve nikde nenájdeš ten druh vecí aké niektorí dnes v Cirkvi učia prípadne praktizujú. Napríklad brat túži po zmene vo svojom živote a povie „Potrebujem len dotyk od Boha“ alebo „Modlím sa aby sa ma Boh dotkol.“ Takéto stanoviská môžu vyznieť pekne a nábožne, avšak nevyjadrujú skutočnosti nového stvorenia. Na základe toho môžeme vysvetliť prečo uvedení ľudia zažijú slávu vo svojich životoch len občas, ak vôbec, pritom by sa mali v nej slniť.

Prečo sa pýtať na „dotyk“ od Ducha keď On v tebe žije vo svojej plnosti? Náš úvodný verš hovorí Kristus v tebe, nádej slávy. Toho od ktorého sa pýtaš na dotyk je zmiešaný s tvojim duchom; ty si jeden s Ním: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“ (1.Korintským 6:17). To čo potrebuješ nie je dotyk, ale ostať vždy naplnený s Duchom a Písmo nám ukazuje ako na to v Efezským 5:18 – 21 (naštuduj si celé svedectvo).

Kristus je v tebe a Kristus je všetko. Ty máš plnosť Ducha. Ostávaš naplnený s Bohom. Biblia uvádza ako máš kompletnosť u Toho, ktorý je hlavou všetkých kráľovstiev a mocností (Kolosenským 2:10). Takto vypadá zjavenie Kresťanstva. Ako veľa dotyku chceš dostať od niekoho, kto už prebýva v tebe? Jeho ruky sú v tvojich rukách a Jeho končatiny sú v tvojich končatinách. On vidí cez tvoje oči. Ty si Jeho živý svätostánok. Sláva Bohu!

Nešpecializuj sa na to menej významné, lebo tým pádom minimalizuješ to čo Boh maximalizoval. Pavol povedal „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby“ (1.Korintským 13:11). Nepýtaj sa na dotyk. Duch Svätý nebol poslaný k tomu, aby stál pri tebe a dotýkal sa ťa z času na čas; On naveky žije v tebe. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otec ďakujem, že si mi udelil pochopenie o nadprirodzenom živote v Kristovi. Vidím so Slovom a žijem podľa Slova.Tvoja sláva je zjavená vo mne cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 3:34; Ján 14:16 – 18; Efezským 5:18 – 21

1.ročný Biblický plán: Lukáš 21:5 – 38 & 1.Samuel 23 – 25

2.ročný Biblický plán: Rímskym 15:20 – 33 & Žalm 131 – 132