Čítanie z dňa:  25.07.2014
  Pastor Chris   

Preprogramovaný cez Slovo

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2).


Božie Slovo ti dáva všetko, čo potrebuješ: zdravie, radosť, hojnosť, prosperitu, milosť, múdrosť a všetko, čo nám kresťanom darovala víťazná Kristova smrť a Jeho triumfálne vzkriesenie. Toto je to, čo spasenie obsahuje. S poznaním Božieho Slova vo svojom duchu máš to, čo je potrebné, aby si vytvoril čokoľvek, čo chceš.

Pri studni v Samárii stretol Ježiš ženu a poprosil ju o vodu. Ale keď si žena všimla, že je Žid, povedala Mu, že nemajú nič spoločné a kvôli etnickým rozdielom to odmietla. Potom Ježiš zareagoval: „... Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu“ (Ján 4:13-14). Pán vedel, že jej môže dať niečo, čo uhasí jej smäd naveky a to je Slovo. So Slovom bude schopná urobiť čokoľvek, po čom túžila.

Častokrát keď ľudia čelia ťažkým situáciám, tak to, čo potrebujú, je terapia Slovom, alebo ako to ja nazývam: „diétu Slovom“. Mali by počúvať Božie Slovo a študovať Písmo určitý čas, pokiaľ Slovo nezbaví ich myseľ zlého rozmýšľania a nepreprogramuje ich správne na úspech. Ak sa to nestane, tak nezáleží na tom, čo ešte pre nich urobíte, ich situácia sa nezmení.

Niekedy keď sú ľudia chorí, tak skutočný problém je mimo symptómov, ktoré sú zjavné na ich fyzickom tele. Také bolesti môžu mať pôvod v ich mysli. Existuje rozdiel medzi chorobou mysle a chorobou tela. Takže aj keď je ich telo uzdravené, choroba pokračuje, pretože to bol v skutočnosti problém mysle. Riešením je preprogramovať ich myseľ cez Božie Slovo na úplne zotavenie.
Modlitba


Drahý Otec, Tvoje Slovo dnes prišlo ku mne, aby obnovilo moju myseľ a naprogramovalo ma pre víťazný život. Moja viera v Slovo dnes i vždy víťazí nad všetkými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 4:12

1-ročný plán: Rimanom 1:1-17; Žalmy 32-34

2-ročný plán: Efezským 2:11-21; Izaiáš 45