Čítanie z dňa:  25.07.2017
  Pastor Chris   

PRACUJ S JEHO MOCOU NA MAXIMUM

Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu (Filipským 2:13).


Nie je až také nezvyčajné nájsť Kresťanov, ktorí sa domnievajú, že to čo potrebujú je viac sily či viac pomazania. Dočítali sa v Biblii o tom ako ľudia doniesli chorých, aby Petrov tieň ponad nich prešiel a mohli byť tak uzdravení. Takisto čítali o Pavlovi ktorého vreckovky a zástery boli uložené na chorých ľudí ktorí boli uzdravení. A tak sa modlia „Pane, ja potrebujem dvojitú porciu pomazania, aby som slúžil ako Peter a Pavol.“

To čo Pavol urobil bolo odovzdanie (vštepenie) pomazania do spomínaných látkových materiálov. Avšak to pomazanie nedorazilo len tak z neba; ono sa nachádzalo v Pavlovi keďže mal Ducha Svätého. Keď Duch Svätý prišiel do teba žiť, On prišiel ako osoba za účelom sa v tebe usadiť (udomácniť). Neprišiel, aby dal zo seba len istú časť; ty si prijal Ducha Svätého bez miery.

Taký bol rozdiel medzi Mesiášom a starými prorokmi. Ján 3:34 hovorí „Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti.“ Duch prišiel na prorokov, ale Biblia nám hovorí ako Duch Svätý zostúpil na Ježiša za účelom prebývania v Ňom. Tá istá vec platí aj o tebe; Duch Svätý zostúpil na teba, aby v tebe žil a On je teraz v tebe.

Niekedy sa môže stať, že prítomnosť Ducha Svätého je do teba vložená napríklad kladením rúk. Pokiaľ však v sebe nenadviažeš kontakt s osobou Ducha Svätého a nebudeš kráčať podľa Jeho moci ktorá v tebe pôsobí, toto udelenie (všetepenie) nevydrží dlho; to je dôvod pre ktorý mnoho ľudí ešte stále hľadá iné prípadne dodatočné pomazanie.

Neignoruj to čo Boh do teba vložil. Dá ti Hospodin ešte viac sily? Nie! On ti už dal všetku moc akú môžeš potrebovať – Samého seba! On zosobňuje moc. Ty si ten, kto má zapracovať Jeho moc na maximum. Biblia hovorí „Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých“ (Skutky 4:33).

Odkadiaľ získali apoštoly takú veľkú moc? Ježiš predsa nepovedal „Prijmete veľkú moc“, On povedal „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás ...“ (Skutky 1:8). Oni získali všetku moc akú potrebovali od samotného distribútora moci, ktorý sa nachádzal v ich vnútry. Apoštoly aktivovali moc pre akýkoľvek potrebný účeľ. Preto aj ty uznaj a uplanti moc, ktorá už v tebe pracuje.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem za prítomnosť Tvojho Ducha v mojom živote, lebo to ma uvádza do života nekonečných požehnaní. Využívam výhodu zázračne pôsobiacej sily Tvojho Ducha vo mne. Preto kráčam vo väčšej manifestácii Tvojich požehnaní, uzdraveniach, prosperite a sile, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 3:20; 1. Korintským 4:20; Filemonovi 1:6

1.ročný Biblický plán: Rímskym 1:1 -17; Žalm 32 – 34

2.ročný Biblický plán: Lukáš 11:1 – 13; Józue 23