Čítanie z dňa:  25.08.2015
  Pastor Chris   

Porozumej a uchop duchovné skutočnosti

Viera je základom vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré nevidíme (Židom 11:1).


Keďže si znovuzrodený, patríš do kráľovstva Božieho milovaného Syna, a je to duchovné kráľovstvo. V tomto kráľovstve ťa Boh požehnal všetkým duchovným požehnaním. To zahŕňa všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3); všetko, čo by si kedy chcel a čo je v zhode s Božou dokonalou vôľou pre tvoj život, je už tvoje v Kristovi.

Zdravie, prosperita, úspech a život v neustálych víťazstvách sú skutočnosti, ktoré môžeš uchopiť v duchovnej oblasti a použiť ich vo svojom živote. Avšak na to, aby si uchopil tieto a iné duchovné skutočnosti, aby sa pre teba stali skutočnými, živými skúsenosťami v tvojom osobnom živote, na to potrebuješ vieru. Viera je reakcia ľudského ducha na Božie Slovo. Skutky, ktoré vykonáš, tvoja reakcia na tie skutočnosti, ktoré vidíš v Božom Slove, je to, čo znamená viera.

Viera je konanie na základe skutočností oznámených nám cez Ducha Svätého; pochopenie a uchopenie skutočností duchovného kráľovstva, ku ktorému patríš a „pretlačenie ich“ do prirodzeného sveta. Inak povedané, keď hovoríš o svojom zdraví, uzdravení, prosperite a slávnom živote v Kristovi, tak sa nesnažíš spôsobiť, aby sa niečo stalo; miesto toho jednoducho chodíš v skutočnostiach, ktoré existujú v duchovnej oblasti, ku ktorej patríš.
Modlitba


Nebeský Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a službu Ducha Svätého v mojom živote. Ďakujem Ti za osvietenie môjho ducha, aby poznal, chápal a uchopil všetko, čo si pre mňa urobil dostupným v Kristovi. Chodím v realite môjho dedičstva v Kristovi, vedomý si toho, že som premohol svet a celý jeho systém v Ježišovom mene, Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 11:1; Židom 2:4

1-ročný plán: 1.Korintským 10:1-13; Žalm 135-138

2-ročný plán: Lukáš 18:35-43; 1.Samuelova 13