Čítanie z dňa:  25.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MAJ POTEŠENIE ZO SVOJHO ŽIVOTA

Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie (1.Timoteovi 6:17).


Môžeš mať svoj najlepší život a tešiť sa z neho už teraz. Nepotrebuješ čakať na vládu v tvojej krajine pokiaľ napraví vecí a urobí spoločnosť prospešnou k tomu aby si sa mohol radovať zo života. Tešiť sa z neho je voľba akú potrebuješ za seba spraviť ak naozaj chceš mať ten najlepší Boží život dnes a vždy.

Život je dar a povolanie od Boha. Všetko v živote vrátane okolitého sveta bolo stvorené na tvoju výhodu. Jediná potrebná vec na radosť zo života v plnosti je byť sám sebou a ostať v Božom Slove. Ježiš riekol „ ... Prišiel som, aby mali život, tešili sa z neho a mali ho v hojnej miere (do plnosti, až kým sa nepreleje)“ (Ján 10:10 ang AMPC). Skús sa nad tým zamyslieť.

Boh štedro udelil všetky veci pre naše potešenie. 2.Petrov 1:3 uvádza „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ Raduj sa zo svojho života do plnosti. Všetko potrebné v tom zmysle ti už bolo poskytnuté.

Pavol v 1.Korintským 3:21 povedal „ ... všetko je vaše.“ Takisto sme čítali o tom ako štedro (nie striedmo) udelil Boh všetky veci na potešenie. Čo potrebuješ je tráviť čas v Slove, aby si poznal čo je tvoje v Kristovi Ježišovi a tak si mohol žiť podľa Jeho Slova a radovať sa zo svojho života do plnosti na Jeho slávu.
VYZNANIE


Som povolaný do Božieho odpočínku. Mám kontrolu nad svojím životom a do plnosti sa z neho teším, lebo Kristus ma urobil podielníkom a účastníkom na božskej prirodzenosti. Využívam nesmierne bohatstvo a požehnanie Kristovho života. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:17; Matúš 11:28 – 30 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:1 – 13 & Žalm 135 – 138

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 2:16 – 23 & Jeremiáš 10 - 11