Čítanie z dňa:  25.11.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Porozumenie Písma

Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma (Lukáš 24:45).


Mnoho ľudí číta Bibliu ale pri tom nechápe posolstvu Písma. Biblia obsahuje Božie Slovo. Je to svedectvo Boha o tom čo On povedal, čo povedal človek, čo povedali démoni, čo povedali anjeli a takisto čo povedal Ježiš. To znamená v tomto ohľade je dôležité pochopiť kto rozpráva a tiež aký je kontext ich reči alebo čo napísaný text zo sebou nesie. Jedná sa o svedectvo Boha na pôvod, život a večnosť človeka, duchov a prostredie, ktoré ich obklopuje.

Napríklad pri študovaní Biblie o rannej cirkvi v Novej Zmluve je dôležité postrehnúť obdobie rastu akým ranná cirkev prešla. Učeníci z rannej cirkvi nevedeli všetko naraz. Keď študuješ prvých pätnásť kapitol knihy Skutkov, cirkev v tom čase bola nie veľmi naklonená tomu aby nežidia boli v Kristovi. Bolo to až v pätnástej kapitole kedy mali debatu, veľmi serióznu a Peter im to musel vysvetliť. Jakub to potvrdzuje odkazom na písmo (Skutky 15:6-29).

Preto keď študuješ Bibliu mal by si pochopiť myslenie a kultúru ľudí a zapisovateľa v čase kedy sa udalosti odohrali a boli zaznamenané. Ako príklad niektoré z učení Ježiša v Matúšovi, Markovi, Lukášovi a Jánovi neboli určené pre nové stvorenie. Niektoré z týchto učení nie sú určené pre kresťanov ako meradlo podľa čoho sa má žiť; boli pôvodne zamerané na židovskú myseľ a teda nie na tých ktorí prijali večný život. Pri jednej udalosti Učiteľ povedal svojim učeníkom „ Ako to, že nemáte viery?“ (Marek 4:40). Nemal by si to prečítať a myslieť si „možno dôvod pre ktorý veci nefungujú pre mňa je ten že nemám žiadnu vieru.“ To by bolo zlá domnienka, lebo niet kresťana čo nemá vieru. Biblia hovorí „ … ako Boh komu udelil mieru viery“ (Rímskym 12:3). Pre ľudí v Starej Zmluve bolo možné mať nulovú vieru, keďže neboli znovuzrodení. Boli to ľudia zmyslov, ktorí žili pod zákonom a viera nie je zo zmyslov ale z Ducha. Každému jednému z nás v Kristovi bola daná dávka viery.

Študuj Písmo s duchovným pochopením a budeš mať hlbší náhľad do minulosti, prítomnosti a budúcnosti Božích plánov a účelu pre cirkev, pre seba a svet.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za udelené porozumenie Písma a tiež že si ma urobil múdrejším k spáse cez vieru v Kristovi Ježišovi. Je mojim privilégiom mať milosť a schopnosť chápať tajomstvám kráľovstva. Ďakujem vzácny Duchu Svätý, lebo ma učíš všetky veci, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 13:11; Ján 14:26