Čítanie z dňa:  26.02.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

TRIUMFOVAŤ CELOU CESTOU

Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania (2. Koritnským 2:14).


1. Ján 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.” Neskôr Pavol cez Ducha v najviac poetickom a inšpirujúcom spôsobe hovorí „ Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? ... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.” Rímskym 8:35-37

Keď začneš čeliť testom, skúškam a prenasledovaniu, keď divoké búrky a tlaky života revú proti tebe, odmietni byť pohnutý. Máš vedomosť ktorá svedčí - ty si viac ako víťaz. Tvoje svedectvo je zaručené lebo si víťaz v Kristovi Ježišovi. Nič ťa nedokáže premôcť. Ten väčší žije v tebe a On spôsobuje tvoj neustály triumf na každom mieste.

Nezáleží na tom koľko nešťastných a negatívnych správ je vysielaných cez média; nepanikár! Utrpenie, tvrdé ekonomické podmienky, zlomyseľnosť a teror vo svete nie sú namierené proti tebe. Pamätaj ty nie si z tohto sveta. Ty patríš Kristovi a on sa stal tvojou krajinou. V Kristovi triumfuješ počas celej cesty! Nič nemôže zastaviť alebo obmedziť tvoje víťazstvo, pokrok a úspech.

Ešte raz si prečítaj náš úvodný verš, tento krát z rozšíreného prekladu (ang MSG): „A mám to, ďakujem Bohu! V Mesiášovi, v Kristovi, Boh nás vedie z miesta na miesto v jednom nekonečnom víťaznom sprievode.“ Takto asi vypadá tvoj život v Kristovi! Tvoje víťazstvo, povýšenie a prosperita v centre recesie, inflácie a ekonomických problémov sa nedajú zastaviť. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie


Som plný moci a schopnosti Ducha, ktorý ma vedie v nekončiacom víťaznom sprievode. Ako strom zasadený pri vode, ja takisto zapúšťam korene pri toku rieky. Nepoznám keď príde horúčava. Vždy prosperujem a triumfujme v Kristovi Ježišovi! Aleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 12:7-11; Žalm 91:5-6; Jakub 1:2-4

1.ročný Biblický plán: Marek 7:24 – 8:13; Numeri 1 - 2

2.ročný Biblický plán: Matúš 18:1 – 11; Exodus 7