Čítanie z dňa:  26.04.2015
  Pastor Chris   

Duch Svätý je Boh

Ale prijmete moc, po tom ako príde na vás Duch Svätý a budete mi svedkami (Skutky 1:8 angl. preklad).


Kvôli obmedzeniam jazyka mnohí zistili, že je ťažké porozumieť, kto je „Duch Boží“. Spojenie „Duch Boží“ má úplne iný význam ako spojenie „muž Boží“. Toto druhé znamená človeka, ktorý koná, hovorí a robí pre Boha; človeka poslaného Bohom. Keď povieme „Duch Boží“, nemyslíme tým Ducha, ktorý je od Boha, poslaného Bohom a robiaceho veci pre Boha. Nie, to nie je jeho popis. Duch Svätý je Boh.

Otec nikdy neopustil svoj trón; je stále na svojom tróne. Keď Otec robí niečo mimo svojho trónu, robí to cez svojho Ducha, ktorý pochádza z Neho. Takže Duch Svätý nie je ďalší Boží Duch, ktorého Boh poveril, aby niečo urobil. Duch Svätý je Boh sám. Keď napríklad hovoríme o tvojom duchu, tvoj duch nie je ďalší duch, ktorý ti slúži. Tvoj duch si ty, skutočný ty!

Teraz si predstav toto: Skutky 1:8 hovoria: „Ale prijmete moc, po tom ako príde na vás Duch Svätý...“ Takže prijali sme Ducha Svätého, ktorým je sám Boh, aby v nás žil. Ak to berieme naľahko, naše životy budú obyčajné. Avšak keď porozumieš moci a dôležitosti toho, že v tebe žije Duch Boží, budeš žiť každý deň nadprirodzený život.

Duch Svätý je tretia osoba Božstva, nie preto, že je číslo tri, ale preto, lebo bol ako tretí zjavený cirkvi. Ale prejavovanie Ducha Svätého prišlo prvé. On je prvý, ktorý bol skutočne zjavený v Božom Slove, ale nebol pochopený.

1.Mojžišova nám zjavuje Ducha, keď bola zem chaotickou masou: „Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami“ (1.Mojžišova 1:2). Takže Duch Svätý nám bol zjavený prvý. V prvom verši je hebrejské slovo pre „Boh“ slovo „Elohim“ – množné číslo pre Boha. Takže vidíš, že Duch Svätý utvoril svet a vytvoril všetky veci.
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvojho vzácneho Ducha Svätého, ktorý mi bol daný, aby mi pomáhal viesť ma víťazne a dokonale mojou cestou života. Sláva, krása, atmosféra a dokonalosť Tvojho Ducha sa prejavuje vo mne a cezo mňa svetu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 14:16-17; Židom 1:3

1-ročný plán: Lukáš 22:1-38; 1.Samuelova 26-28

2-ročný plán: Marek 5:21-34; 3.Mojžišova 26