Čítanie z dňa:  26.05.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ŽIJEME V KRISTOVOM VÍŤAZSTVE

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! (1. Korintským 15:57).


V Kresťanstve si držíme silný štít (bojisko)! Nemáme vo zvyku zbabelo sa vzdať. Nežijeme v strachu ale ostávame smelí a silní bez ohľadu na ťažkosti či nepriateľom akým čelíme. Zachovávame si naše vierou naplnené vyznania. Máme dôveru v život. Ostávame presvedčení o tom, nech príde čo príde, sme viac ako premožitelia.

Nájdu sa ľudia, ktorí hovoria „Nevieš čo ti život postaví do cesty; nikdy nemôžeš povedať čo sa zajtra stane.“ To neplatí pre nás. My nerozprávame takýmto štýlom, lebo vieme čo sa zajtra udeje: zajtra zvíťazíme a stále budeme jasať, tancovať a radovať sa vo víťazstve. Prečo? Scenár bol už napísaný: všetky veci pracujú spoločne pre dobro tých, ktorí milujú Boha (Rímskym 8:28 ang KJV). Naše ľahké súženie produkuje pre nás ďaleko väčšiu hojnosť večnej slávy (2. Korintským 4:17). Triumfujeme vo všetkých veciach a na každom mieste (2. Korintským 2:14). Aleluja!

„Scenár“ teda Slovo podľa ktorého žijeme hovorí ako sme naveky víťazmi, nech prší, sneží, my stále žijeme podľa toho čo bolo napísané. Časť toho scenára hovorí v Rímskym 8:35 „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ Keď sa zamyslíme nad tým, Duch, ktorý je zároveň aj „scenárista“ to celé zhrnul a uviedol, že sme viac ako premožitelia.

V Izaiášovi 54:16 – 17 opäť „Scenárista“ uviedol „Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába zbraň rozličného druhu, ale ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov.“ Aké silné slovo! Ak tieto verše nedajú niekomu istotu postaviť sa a čeliť životu a zvíťaziť, potom nič ostatné to nedokáže.

Ty si jednoducho neporaziteľný. Tvoj život je na Božiu slávu. Pokiaľ žiješ v Kristovom víťazstve, nič na tomto svete ťa nedokáže poraziť či zraziť k zemi. Odkedy s Kristom a v Kristovi triumfuješ, už neostalo nič s čím sa treba namáhať alebo prekonávať. Nedovoľ okolnostiam života dať ti iný názor.
VYZNANIE


Kráčam v realite všetkého čo je o mne napísané vo veršoch Písma. Pán je moja skala a moja sila, On je slávou môjho života. V Ňom som premohol svet. Chodím vo víťazstve Krista. Každý deň víťazím a panujem v živote cez Ježiša Krista. Robím pokrok. Kráčam v pokoji s prosperitou. Ostávam zdravý, silný a plný života. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:28; 2. Korintským 2:14; 2. Korintským 4:15 – 18

1.ročný Biblický plán: Ján 12:20 – 50 & 2. Kráľov 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Marek 13:1 – 11 & 4. Mojžišova 29