Čítanie z dňa:  26.07.2015
  Pastor Chris   

On je všetko, čo potrebuješ!

My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali (1.Korintským 2:12).


Duch Svätý vie všetko a je pre nás všetkým. On je všetkým, čo by si kedy mohol potrebovať. Napríklad vedel si, že Duch Svätý je uzdravovateľ? Je to On, o ktorom sa hovorí v Rimanom 8:11: „A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.“ Ak žije v tebe, tak potom nezáleží, akú chorobu ti diagnostikovali, určite sa to zmení. On vypôsobí tvoje uzdravenie.

Ak si študent, On je jediným, ktorého potrebuješ, aby si dosiahol výnimočné výsledky a bol úspešný v svojom štúdiu. Vie všetko a naučí ťa všetkému, čo potrebuješ vedieť o živote. Ježiš o Ňom povedal: „On ma oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.“ (Ján 16:14). Duch Svätý vezme to, čo patrí Ježišovi; Jeho múdrosť a poznanie a zjaví to tebe. Ježiš je stelesnením všetkej múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3), ale Duch Svätý vezme zo všetkého, čo Ježiš má a poslúži ti tým, že to vloží do tvojho ducha. Rozmýšľaj nad tým!

Keď poznáš Ducha Svätého a kráčaš s Ním, urobí tvoj život krásnym, výnimočným a plným slávy. Niektorí o Ňom „kážu“, ale v skutočnosti Ho nepoznajú. Miluj Ho vrúcne. Nech je najsilnejšou túžbou tvojho srdca želanie poznávať Ho viac a viac a to, aby sa ti odhalil viac a viac v tvojom živote. To je pravé kresťanstvo: Kristus – Jeho pomazanie, osoba, charakter a spravodlivosť – zjavený v tebe!

Preto Mu otvor svoje srdce. Poddaj sa Mu úplne v láske a spoločenstve a On ti ukáže nové hranice. Odstráni obmedzenia a nasmeruje ťa na nekončiace víťazstvá a na to, aby si mal trvalý dopad na Kráľovstvo.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju večnú lásku voči mne, ktorá sa prejavila tak, že si mi udelil Ducha Svätého, aby žil vo mne a viedol ma do všetkej pravdy. Nielenže som Ho prijal do svojho ducha, ale nepretržite mám s Ním spoločenstvo v pravde a láske. Preto vkladá do mňa poznanie, múdrosť a vedenie pre všetky moje záležitosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 16:12-13; Ján 14:16; Ján 16:13

1-ročný plán: Rimanom 1:18-32; Žalm 35-37

2-ročný plán: Lukáš 11:14-26; Józua 24