Čítanie z dňa:  26.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

RADOSTNÉ SRDCE A VESELÁ MYSEĽ

Radostné srdce je dobrá medicína a veselá myseľ uzdravuje, ale zronený duch vysušuje kosti (Príslovia 17:22 ang AMPC).


Choroba typu rakoviny berie svoj život z depresie, horkosti, hnevu, rozhorčenia, zlomyseľnosti a smútku. Na druhej strane taký smiech, ktorý je jedným z najľahších, najrýchlejších a okamžitých príznakov radosti i veselosti má liečivú silu. Ak by chorí ľudia, alebo tí čo čelia závažným okolnostiam vo svojom živote, jednoducho konali na Božie Slovo a naučili sa často smiať, boli by užasnutí nad okamžitou zmenou.

Niektorí ľudia sa nezasmiali už veľmi dlhý čas. Skoro zabudli čo to znamená smiať sa. Pozrú sa na svoje životy a zhrnú, že nie je nič z čoho by mali mať radosť. Vlastne by mali pocit viny ak by sa pristihli pri smiechu. Domnievajú sa, že smiech je pre tých, ktorí nebú život veľmi vážne. Napriek tomu, celý ten stav stuhnutosti neurobil život pre nich o nič ľahší.

Boh chce, aby si z Jeho Slova poznal, že smiech je dobrý liečiteľ. Tvoj prejav radosti je dobrým začiatočným bodom pre uzdravenie a zotavenie. Niekedy keď sa život zdá byť tvrdý, nauč sa na moment stiahnuť a trochu zasmiať. Maj rozjarené srdce a veselú myseľ.

Zaujmavosťou je, že sa nemusíš modliť k Bohu, aby si nadobudol radosť a veselosť; ide o funkciu tvojho pretvoreného ľudského ducha. Naplň sám seba radosťou z Božieho Slova. Pamätaj si, jedno z ovocia tvojho pretvoreného ľudského ducha je radosť (Galatským 5:22); vo svojom duchu máš radosť; smiech a veselosť sú vyjadrením potešenia.
VYZNANIE


Odkedy je radosť Pánova mojou posilou, dvadsaťštyri hodín denne ostávam plný potešenia a to bez ohľadu na okolnosti! S nevýslovnou radosťou a plný slávy som bol privedený do života odpočínku. Pán zakaždým napĺňa moje ústa smiechom a radosťou v Duchu Svätom! Sláva Jeho menu naveky!


Rozšírené štúdium: Rímskym 14:17; Žalm 126:2; Galatským 5:22

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:14 – 11:1 & Žalm 139 – 141

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 3:1 – 11 & Jeremiáš 12