Čítanie z dňa:  26.08.2021
  Pastor Chris   

DÔVERUJ BOŽEJ MILOSTI

Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi (2.Timoteovi 2:1).


Niet žiadnych pochýb o tom, že ako kresťania máme silnú Božiu milosť; Hospodin v superhojnosti vylial na nás Jeho milosť. Dôležitá otázka na ktorú treba zodpovedať znie ako ďaleko dokážeme s touto milosťou zájsť? Ako veľmi ju dokážeme prebádať? Dnešný nosný verš nás povzbudzuje „ostať silní v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“

Byť silný v Božej milosti znamená kráčať v plnosti Jeho milosti. Biblia nám v Skutkoch 3 dáva dokonalý príklad o tom ako použiť Božiu milosť a dosiahnuť tak nadprirodzené výsledky. V modlitebnú hodinu Peter a Ján boli na ceste do chrámu, keď tam postretli muža chromého od narodenia. Biblia hovorí keď ten bedák „videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu“ (Skutky 3:3).

Peter vedel, že sa pred ním naskytla príležitosť uplatniť Božiu milosť. I riekol tomu chromému mužovi „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Skutky 3:6). Muž sa ale nestaval na nohy. Na to ho Peter prudko potiahol hore a okamžite jeho členky a kosti zosilneli a muž bol v tú ranu uzdravený. Nech je požehnaný Hospodin! Vyžiadal si Božiu milosť a fungovalo to!

To potrebuješ spraviť vo svojom živote. Preskúmaj Božiu milosť vo svojich každodenných záležitostiach života, dokonca aj v tých jednoduchých veciach; použi ju. Buď na nej závislí pre výsledky aké očakávaš, pozitívny výsledok po akom túžiš vo svojom živote, službe, práci, rodine, podnikaní či štúdiu.

Milosť povyšuje. Milosť pozdvihuje; zoberie ťa z mieste kde si teraz na to vyššie a lepšie miesto v Duchu. Pamätaj si čo povedal apoštolovi Pavlovi keď sa on (Pavol) ocitol v dileme: „ ... Moja milosť je dostatočná pre teba ...“ (2.Korintským 12:9); povedané inými slovami to je čo potrebuješ! Dôveruj Božej milosti s tým ako ti pomôže dosiahnuť volanie a účel aké má Boha pre tvoj život.
VYZNANIE


Božia milosť čo prináša priazeň, prosperitu, zdravie, nadprirodzené navýšenie a slobodu mocne pracuje vo mne. Verím, že tá milosť mi pomôže vyhrať a dosiahnuť nadprirodzené ciele pre tento deň. Ako napĺňam Boží zámer a konám Jeho vôľu, vonkajší odraz božského vplyvu je evidentný v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:16 (študijná Biblia); Rímskym 5:17; 2.Korintským 9:8

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:14 – 11:1 a Žalmy 139 – 141

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:1-10 a 1.Samuelova 14